Interaktīvā skaņas un mūzikas izziņas centra izveide Elkšņu skolā

Interaktīvā skaņas un mūzikas izziņas centra izveide Elkšņu skolā

Iesniedzējs: Ikšķiles Brīvā skola (NVO)
Sākuma datums: 2014-07-07
Beigu datums: 2015-07-06
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Rīgas iela 175, Ikšķile, Ikšķiles novads
Kopējais finansējums: EUR 37 848.29
Publiskais finansējums: EUR 22 708.98
Rīcības nosaukums: Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai (izņemot ar zivsaimniecību saistīto nozari)

Projekta apraksts:

Interaktīvais skaņas un mūzikas izziņas centrs būs unikāls Latvijas mērogā, Latvijā ir vien daži muzeji, kas ir saistīti ar mūziku: Jāņa Pūķa mūzikas instrumentu kolekcija Rucavā, Gunāra Igauņa mūzikas instrumentu darbnīca Gaigalavā un Mūzikas instrumentu un zvanu kolekcija Turaidas muzejrezervātā. Interaktīvajā skaņas un mūzikas izziņas centrā uzsvars tiks likts uz apziņu, ka mūzika ir pieejama ikvienam un ikviens var muzicēt, gan izmantojot klasiskos mūzikas instrumentus, gan veidojot pats savus. Centrā tiks izmantotas mūsdienīgas tehnoloģijas, lai apmeklētājiem atklātu mūzikas pasauli, vienlaikus interaktivitāte saglabāsies ar iespēju piedzīvot dažādus mūzikas instrumentus (apskatīt, pataustīt, paklausīties mūzikas celiņus, paspēlēt pašiem).

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir veicināt lauku ekonomikas dažādošanu un jaunu darba vietu radīšanu, veidojot jaunu tūrisma pakalpojumu– Interaktīvu skaņas un mūzikas izziņas centru -, tādejādi paplašinot tūrisma un kultūras pakalpojumu kvalitāti un sasniedzamību Ikšķiles, Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novada iedzīvotājiem.

Par projekta iesniedzēju: www.brivaskola.lv

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja

Līga Beināre

Tālr.:22058040