Skeitparka izveide Ķegumā

Skeitparka izveide Ķegumā

Iesniedzējs: STARPTAUTISKAIS SOROPTIMISTU KLUBS OGRE-ĶEGUMS (NVO)
Sākuma datums: 2012-01-09
Beigu datums: 2013-09-30
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Skolas iela 10, Ķegums, Ķeguma novads
Kopējais finansējums: EUR 20 059.60
Publiskais finansējums: EUR 18 053.64
Rīcības nosaukums: - - -

Projekta apraksts:

Projekta mērķis: Dažādot jauniešu iespēju nodarboties ar sporta aktivitātēm

Skeitparks jauniešu mērķauditorijai ir aktuāls, jo tas ir ekstrēms un moderns brīvā laika pavadīšanas veids. Skeitparka konstrukcijas (vairākas dažāda veida rampas) tiks uzstādītas esošā skeitparka vietā, kas nodrošina jauniešu atrašanos pārredzamā vietā un sportiskā vidē. Regulāri atrodoties blakus dažādām cita veida fiziskajām aktivitātēm un pasākumiem tiks veicināta pozitīva jauniešu attieksme pret fiziski aktīvu dzīves veidu kopumā. Uzstādītās skeitparka konstrukcijas būs brīvi pieejamas ikvienam iedzīvotājam neatkarīgi no vecuma, fiziskās sagatavotības un deklarētās dzīves vietā.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja

Sabīne Gudeiķe

Tālr.: 29468990

E-pasts: sabine.gudeike@mac.com