Jauniešu un ģimeņu centra "Dzīves skola" telpu renovācija

Jauniešu un ģimeņu centra

Iesniedzējs: IKŠĶILES TAUTSKOLA (NVO)
Sākuma datums: 2012-08-01
Beigu datums: 2013-09-30
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Daugavmala, " Elkšņu skola", Ikšķiles novads
Kopējais finansējums: EUR 20 245.65
Publiskais finansējums: EUR 18 221.08
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta apraksts:

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir  veikt telpu vienkāršotu renovāciju Ikšķiles novada jauniešu un ģimeņu centra "Dzīves skola" turpmākai darbības nodrošināšanai, izveidojot sakārtotu, estētisku un labiekārtotu vidi brīvā laika pavadīšanai. 

Pēc telpu renovācijas darbu pabeigšanas, tiks labiekārtots un aprīkots jauniešu un ģimeņu centrs "Dzīves skola" ar jau iepriekš realizēto projektu laikā iegādātiem pamatlīdzekļiem, tādejādi: 1) palielināsies jauniešu un sabiedrībā aktīvo cilvēku mērķtiecīga un koordinēta piedalīšanās sabiedriskajā dzīvē; 2) paaugstināsies biedrības un centra "Dzīves skola" darbības kapacitāte; 3) palielināsies biedrības biedru, domubiedru un dalībnieku skaits; 4) tiks izveidotas un ieviestas jaunas pieredzes izglītības apmācību programmas, kas ļaus jauniešiem un viņu ģimenēm praktiski apgūt dzīvei nepieciešamās prasmes un iemaņas, un sniegs zināšanas par veselīgu dzīvesveidu; 5) tiks sekmēta jauniešu līdzdalība informēšanas darbībās, lai Ikšķiles novada iedzīvotāji iegūtu iespēju saņemt informāciju par centra aktivitātēm viņiem vispieejamākā veidā - internets, laikraksts, afišas, prezentācijas u.c.  par regulāriem pasākumiem jauniešiem un ģimenēm; 6) tiks nodrošinātas alternatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas.                                                                                                   Centrs "Dzīves skola" - vieta, kur ikkatrs varēs saņemt atbalstu un iedrošinājumu kādām pozitīvām pārmaiņām savā dzīvē. 

Projekts iedvesmos uz pilnīgāgu sadraudzību, mīlestību, savstarpēju atbalstu un veicinās ģimenes vērtības.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja

Kristīna Krilovska

Tālr.: 29439058