Aicinānjums (tautas tērpi)

Aicinānjums (tautas tērpi)

Iesniedzējs: NOVADNIEKI (NVO)
Sākuma datums: 2014-08-07
Beigu datums: 2015-01-30
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: "Ziediņi", Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads
Kopējais finansējums: EUR 3 415.31
Publiskais finansējums: EUR 3 073.77
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta apraksts:

Projekta mērķis ir papildināt dāmu deju kopas "Dīva" materiāltehnisko bāzi. Koncerttērps ir kolektīva vizītkarte ar ko kolektīvs prezentēs paši sevi un savu pagastu. Jaunu tērpu iegāde vizuāli piesaistīs skatītāju uzmanību un rosinās iesaistīšanos deju kopā.  Līdz ar to celsies novada cilvēkresursu kvalitāte un aktivitāte.

Biedrība "Novadnieki" vēlas realizēt projektu par jaunu tērpu un apavu iegādi dāmu deju kopai "Dīva", jo šajā kolektīvā piedalās Lēdmanes novada iedzīvotājas - biedrības dalībnieces. Lēdmanes dejotājas šogad svin savam kolektīvam 5 gadu jubileju. Dāmas aktīvi piedalās Lēdmanes, Lielvārdes novada un kaimiņu pagastu kultūras pasākumos. Veidojot jaunu konbcertprogrammu "Aicinājums" kopā ar Lēdmanes vokālo ansambli "Stari",  ir nepieciešamība pēc vairāku tērpu komplektiem. Šobrīd esošo tērpu, dāmas ir iegādājušās par savu naudu, bet apaviem un jaunai koncerttērpu kārtai finansiālo līdzekļu nepietiek, ņemot vērā, ka pašām jāfinansē dalība kolektīvā, jo pašvaldība to neatbalsta. Kolektīvs iegūstot jaunu tērpu kārtu koncertprogrammai, varēs popularizēt jauna deju virziena ienākšanu Latvijā, sniegt baudījumu Lēdmanes, visa novada un bijušā rajona iedzīvotājiem, kā arī pansionātu iemītniekiem. Atbalstītais projekts dos iespēju pensijas un pirmspensijas vecuma dāmām gūt gandarījumu: izpauties dejā, dāvāt prieku skatītājiem, justies jaunām, skaistām un noderīgām sabiedrībai, un uzllabojot savu veselību, nodrošināt dzīves kvalitāti. 

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja

Inese Nereta

Tālr.nr.: 65058674

E-pasts: inesenereta@inbox.lv