Ceļā uz Dziesmu svētkiem. "Ķeguma saulespuķes".

Ceļā uz Dziesmu svētkiem.

Iesniedzējs: SIEVIEŠU KLUBS "ĶEGUMA SAULESPUĶES" (NVO)
Sākuma datums: 2012-06-01
Beigu datums: 2013-10-31
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Ķeguma prospekts 4, Ķegums, Ķeguma novads
Kopējais finansējums: EUR 20 237.36
Publiskais finansējums: EUR 18 213.63
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta apraksts:

Ķeguma novada pašvldībā darbojas vairāki pašdarbības kolektīvi. Izveidoti deju kolektīvi jauniešiem un vidējai paaudzei, bet nav tautisko deju kolektīvs seniora vecuma iedzīvotājiem.

Projekta mērķis: Novada pilsoniskās sabiedrības stiprināšana, iedzīvotāju aktivitātes palielināšana, interešu izglītības daudzveidības veicināšana. Jaunas interešu kopas veidošana, kas ar kultūras pasākumiem pastarpināti izglītos un informēs sabiedrību teritorijas attīstībai.

Ar projekta īstenošanu tika nodrošināta interešu kopai materiāltehniskā bāze un ilglaicīga darbība. Deju kolektīvā var iesaistīties seniori, vietējie iedzīvotāji, kuri savu laiku veltītu kultūrtradīciju popularizēšanai, saglabāšanai, sociāli labvēlīgas un aktīvas daļas veidošanai.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja

Liāna Čodore

Tālr.: 65055438

E-pasts: liana.codore@kegums.lv