Tautas tērpu iegāde Ogres novada pašvaldības amatiermākslas kolektīviem

Tautas tērpu iegāde Ogres novada pašvaldības amatiermākslas kolektīviem

Iesniedzējs: Ogres novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2012-11-15
Beigu datums: 2013-08-30
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Taurupes pagasts, Ogres novads; Madlienas pagasts, Ogres novads
Kopējais finansējums: EUR 17 208.40
Publiskais finansējums: EUR 12 906.23
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta apraksts:

Taurupes un Madlienas pagastos amatiermākslai saknes ir meklējamas tālā pagātnē, abi pagasti vienmēr ir izcēlušies gan ar aktīviem dziedātājiem, dejotājiem, teātra spēlētājiem, pūtēju orķestra dalībniekiem un citiem pašdarbniekiem. Jau 1911. gadā uz triju pagastu robežas par tautas saziedotiem līdzekļiem tika uzcelts tautas nams "Austrums", kurā norisinājās aktīva sabiedriskā darbība. Amatiermākslas tradīciju turpināšanu pagastos nodrošina Taurupes tautas nams un Madlienas kultūras nams sadarbībā ar pagastu pārvaldēm un pašvaldības kultūras jomas speciālistiem, balstoties uz vietējo iedzīvotāju entuziasmu un vēlmi aktīvi iekļauties sabiedriskajās aktivitātēs. Samazinoties iedzīvotāju skaitam Latvijas laukos, būtiska loma mūsdienās kultūras mantojuma saglabāšanā ir ikvienai vietējo iedzīvotāju iniciatīvai.

2011./2012. gada sezonā pašvaldības kultūras darba speciālisti izvērtēja augstāk minēto Ogres novada amatiermākslas kolektīvu gatavību nākamajiem Dziesmu un deju svētkiem, un viņi secināja, ka visvairāk nepieciešams izgatavot no jauna tautas tērpu pamatelementus (piemēram, brunčus, vestes, blūzes, ņieburus u.t.t). Ja kolektīvi netiek nodrošināti ar tautas tērpiem, tad tiem nav iespējams sniegt mākslinieciski pilnvērtīgus priekšnesumus, piedalīties nākamajos Dziesmu un deju svētkos, kā arī ar tiem saistītajos pasākumos, sniegt ieguldījumu iedzīvotāju izglītošanā par tautas deju vēsturi un attīstību mūsdienās, tādējādi saglabājot latviešu tautas kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm.

Projekta mērķis: Nodrošināt Ogres novada  Taurupes tautas nama un Madlienas kultūras nama četrus amatiermākslas kolektīvus ar tautas tērpiem, tādējādi veicinot iedzīvotāju iesaisti mūsdienu kultūras procesos un  latviešu tautas kultūras mantojuma saglabāšanā.

Par projekta iesniedzēju: www.ogresnovads.lv

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja

Rita Grāvīte

Tālr.: 65020912

E-pasts: rita.gravite@ogresnovads.lv