Pūtēju orķestra "Ikšķile" izveide

Pūtēju orķestra

Iesniedzējs: Ikšķiles novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2012-12-01
Beigu datums: 2013-04-01
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Ikšķiles tautas nams, Lībiešu iela 2, Ikšķile
Kopējais finansējums: EUR 19 945.13
Publiskais finansējums: EUR 14 958.78
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta apraksts:

Neskatoties uz to, ka kultūras dzīvē Ikšķile novadā rit raiti, taču pūtēju orķestris diemžēl nav. Ja veiksmīga projekta rezultātā orķestris tiks izveidots, tas tiks izmantots ļoti daudzpusīgi, jo šis ir arī reprezentācijas jautājums. Orķestri iespējams izmantot dažādos pasākumos tos kuplinot ar dzīvo mūziku. Tie var būt gājieni, koncerti, muzikāli uzvedumi, sporta pasākumos, sabiedriskos pasākumos un visur kur vien pasākumu režisors to ieplānos. Pūtēju orķestris ir neatņemams Dziesmu un deju svētku un gājiena dalībnieks.

Projekta mērķis: Iegādāties invertāru pūtēju orķestra "Ikšķile" izveidei, līdz ar to nodrošinot jaunu sabiedrisko aktivitāti Ikšķiles novada iedzīvotājiem.

Projekts pēc savas būtības ir ar multiplikatīvu ietekmi, jo paredz sevī jaunu zināšanu apgūšanu un nodošanu tālāk, radot interesi arī jaunajai paaudzei iesaistīties mūzikas apguvē. Projekta rezultāti ir sabiedriska rakstura un sniegs iedzīvotājiem jaunu sabiedrisko aktiviāti.

Par projekta iesniedzēju: www.ikskile.lv

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja

Ruta Ancveriņa

Tālr.nr.: 605024130

E-pasts: ruta.ancverina@ikskile.lv