Aužat manim bāleliņi dancojamu lindraciņ

Aužat manim bāleliņi dancojamu lindraciņ

Iesniedzējs: DZĪVO DEJĀ (NVO)
Sākuma datums: 2013-01-13
Beigu datums: 2014-01-13
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Parka iela 3, Lielvārde
Kopējais finansējums: EUR 20 236.57
Publiskais finansējums: EUR 15 177.43
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta apraksts:

Projekta mērķis: Atjaunot un papildināt deju kolektīva „Pūpolītis” tautastērpu garderobi, lai dejotājiem un skatītājiem būtu estētisks baudījums  koncertos, konkursos, skatēs un festivālos, tādējādi popularizējot latviešu tautas mākslas dziesmas un dejas gan Latvijā, gan citur pasaulē.

DK "Pūpolītis" plaukst ar katru gadu kuplāks, dzenot savas saknes dziļas un paliekošas Latvijā. Ar projekta palīdzību tiek veicināta DK "Pūpolīša" veiksmīga turpmākā attīstība, tādējādi nodrošinot Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma tradīciju saglabāšanu.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja

Māra Volkova

Tālr.: 26478496

E-pasts: maram@inbox.lv