Aprīkojuma iegāde biedrības „Sporta klubs „Rembate” darbības nodrošināšanai un mērķu sasniegšanai

Aprīkojuma iegāde biedrības „Sporta klubs „Rembate” darbības nodrošināšanai un mērķu sasniegšanai

Iesniedzējs: Sporta klubs "Rembate" (NVO)
Sākuma datums: 2012-06-01
Beigu datums: 2013-12-01
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Lielvārdes iela 3, Rembate, Rembates pagasts, Lielvārdes novads
Kopējais finansējums: EUR 20 158.84
Publiskais finansējums: EUR 18 142.87
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta apraksts:

Rembates futbolisti un florbolisti fizisko sagatavotību gūst un pilnveido Rembates sporta zālē. Sportistiem piepulcējušies arī veselīga dzīvesveida atbalstītāji, cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem un invalīdi. Problēma ir tā, ka treniņos un nodarbībās tika izmantots gan fiziski, gan morāli novecojis sporta inventārs, kas ir nolietojies un nav drošs lietošanai. Vienlaicīgi trenēties un ar veselīgām aktivitātēm nodarboties bija iespējams mazam skaitam sportistu un entuziastu, jo trūka piemērota inventāra. 

Projekta mērķis: Iegādāties nepieciešamo aprīkojumu biedrības " Sporta klubs " Rembate" darbības nodrošināšanai, mērķu sasniegšanai un attīstībai.

Projekta ietvaros iegādāts sporta inventārs, kas ir piemērots gan sportistiem, gan veselīga dzīvesveida piekritējiem, gan invalīdiem.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja

Benita Šteina

Tālr.: Benita Šteina

E-pasts: benita.shteina@inbox.lv