Nodarbinātības veicināšana Lēdmanes sociālajā centrā "Druvas"

Nodarbinātības veicināšana Lēdmanes sociālajā centrā

Iesniedzējs: Fonds "Zilais Krusts" (NVO)
Sākuma datums: 2013-01-03
Beigu datums: 2013-09-30
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: "Druvas", Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads
Kopējais finansējums: EUR 17 762.39
Publiskais finansējums: EUR 8 881.18
Rīcības nosaukums: Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai (izņemot ar zivsaimniecību saistīto nozari)

Projekta apraksts:

Projekta mērķis ir veicināt saimnieciskās darbības attīstību lauku reģionā piesaistot konkrētu mērķa grupu.

Atbalsta pretendenta mērķa grupa ir sociāli nedroša, kurai ir problēmas atrast darbu. Radot modernu uz jaunāko tehnoloģiju bāzes attīstītu pakalpojumu, tiks sagatavota mērķa grupa darba tirgum. 

Par projekta iesniedzēju: www.zilaiskrusts.lv

Kontaktinformācija:

Projektu vadītāja

Nora Skara

Tālr.: 26443920

E-pasts: noraskara@inbox.lv