Pagātne - nākotnei

Pagātne - nākotnei

Iesniedzējs: Ciemupes lasītāju klubiņš "Dalies priekā" (NVO)
Sākuma datums: 2012-01-02
Beigu datums: 2012-06-02
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Liepu gatve 4, Ciemupe, Ogresgala pag.
Kopējais finansējums: EUR 8 124.07
Publiskais finansējums: EUR 7 311.45
Rīcības nosaukums: Atbalsts vietējo iniciatīvu grupu darbības nodrošināšanai un attīstībai

Projekta apraksts:

Kolhoza Kopdarbs pastāvēšanas laikā veidojās vietējā novada muzejs, kura darbība tika pārtraukta 90-to gadu beigās. Savāktie materiāli glabājas vienā no Ciemupes Tautas nama telpām.  Neizmantota bija arī bijusī kinotelpa, kas atrodas blakus Ciemupes bibliotēkai, kurā arī ir apkopoti novadpētniecības materiāli. Tā kā biedrība vēlas turpināt novada izpēti un lai būtu, kur izvietot iegūtos materiālus, bija nepieciešama telpas vienkāršota renovācija. 

Projekta mērķis: Veikt bijušās kinotelpas vienkāršoto renovāciju, lai izveidotu Novadpētniecības istabu. 

Iedzīvotājiem un viesiem pieejami vienkopus savāktie uzskates līdzekļi un informācija par novada vēsturi.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja

Rasma Blumberga

Tālr.: 29770999

E-pasts: rasma.blumberga@ocb.lv