Mūzikas un vizualizācijas aparatūras iegāde Ķeguma tautas namam

Mūzikas un vizualizācijas aparatūras iegāde Ķeguma tautas namam

Iesniedzējs: Ķeguma novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2012-01-01
Beigu datums: 2012-04-01
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Ķeguma prospekts 4, Ķegums, Ķeguma novads
Kopējais finansējums: EUR 9 827.23
Publiskais finansējums: EUR 7 370.42
Rīcības nosaukums: Atbalsts vietējo iniciatīvu grupu darbības nodrošināšanai un attīstībai

Projekta apraksts:

Ķeguma novadā kultūras aktivitātes ir norisinājušās nepilnvērtīgas kvalitātes apstākļos, kas ir kavējušas kolektīvu attīstību un aktīvo iedzīvotāju pilveidošanos kultūras jomā, kā arī kavējušas jaunu pulciņu un kolektīvu izveidi. Ķeguma tautas nams ir ģeogrāfiski izdevīgā vietā, lai organizētu lielus kultūras pasākumus, kas piesaistītu apkārtējo novadu aktīvos iedzīvotājus, tāpēc ir jābūt veiksmīgai attīstības stratēģijai kā to izdarīt.

Projekta mērķis ir iegādāties mūzikas un vizualizācijas inventāru, kas nodrošinās iedzīvotājiem pilvērtīgākas un kvalitatīvākas brīvā laika pavadīšanas iespējas Ķeguma tautas nama pulciņos un pasākumos.

Mūzikas un vizualizācijas inventāra iegādāde ir ilgtermiņa ieguldījums aktīvas, pozitīvas un daudzveidīgas kultūrvides izveidei Ķeguma novadā. Šis projekts veicina aktīvas un vispusīgas sabiedrības veidošanos. 

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja

Antra Binde

Tālr.: 22010300

E-pasts: antra.binde@kegums.lv