Florbola inventāra (apmaļu) iegāde Sporta klubam "Lielvārde"

Florbola inventāra (apmaļu) iegāde Sporta klubam

Iesniedzējs: Sporta klubs "Lielvārde" (NVO)
Sākuma datums: 2012-01-01
Beigu datums: 2012-08-31
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Raiņa iela 22, Lielvārde
Kopējais finansējums: EUR 10 122.82
Publiskais finansējums: EUR 9 110.53
Rīcības nosaukums: Atbalsts vietējo iniciatīvu grupu darbības nodrošināšanai un attīstībai

Projekta apraksts:

Spēlējot Latvijas čempionāta florbolā, Virslīgā, jau čempionāta Nolikums paredz, ka katrai komandai ir vienas krāsas formas, inventāram, it sevišķi apmalēm, bez kurām nav iespējams organizēt ne čempionāta spēles, ne arī citus florbola turnīrus, jāatbilst vispārējiem standartiem. 

Projekta mērķis: Iegādāties jaunas, standartiem atbilstošas florbola apmales Sporta klubam "Lielvārde"

Rezultāts - sporta klubs "Lielvārde" jauniešu komanda nodrošināta ar jaunu, vispārējiem standartiem un mūsdienu prasībām atbilstošu  florbola inventāru un aprīkojumu. 

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja

Kristīne Miķelsone

Tālr.nr.: 29167158

E-pasts: kristine@akomanda.lv