Bērnu rotaļu laukums "Aizupes"

Bērnu rotaļu laukums

Iesniedzējs: Biedrība "TĪNŪŽU AIZUPES" (NVO)
Sākuma datums: 2011-12-01
Beigu datums: 2012-06-01
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: "Aizupes", Aizupes, Tīnūžu pag., Ikšķiles
Kopējais finansējums: EUR 18 381.50
Publiskais finansējums: EUR 16 543.36
Rīcības nosaukums: Atbalsts jauniešu un ģimeņu centru izveidei

Projekta apraksts:

Projekts bija vitāli nepieciešams daudzdzīvokļu nama bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanai,jo tuvākājā apkārtnē nav citu ērti sasniedzamu rotaļu laukumu. Caur rotaļām bērni iepazīst pasauli,iegūstjaunus draugus,attīsta dažādas iemaņas - gan sociālas, gan fiziskas,gan radošas. Aktīva atpūta un dzīvesveids kopumā ir svarīgs ikvienam, bet bērniem jo īpaši, jo tas nepieciešams pilnvērtīgai fiziskajai un garīgajai attīstībai. 

Projekta mēŗķis ir ierīkot estētiski kvalitativu,apkartējā vidē iederīgu bērnu  rotaļu laukumu- atraktīvu dažādām vecumu grupām, funkcionālu, izglītojošu,ka arī ilgtspējīgu.

Ieviešot projektu, biedrība "Tīnūžu Aizupes" radīja priekšnosacījumus, lai vietējiem bērniem būtu droša vieta, kur rotaļāties un pavadīt savu brīvo laiku. 

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja

Baiba Feldberga

Tālr.nr.: 29211986

E-pasts: baiba@vidzemesledus.lv