Mākslas studiju centra izveide Ķegumā

Mākslas studiju centra izveide Ķegumā

Iesniedzējs: Ķeguma novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2012-01-01
Beigu datums: 2012-08-31
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Ķeguma prospekts 4, Ķegums, Ķeguma novads
Kopējais finansējums: EUR 15 639.75
Publiskais finansējums: EUR 11 675.15
Rīcības nosaukums: Atbalsts jauniešu un ģimeņu centru izveidei

Projekta apraksts:

Ķegumā bija ļoti ierobežotas brīvā laika pavadīšanas iespējas, neviena raadošā centra, kur bērniem un jauniešiem pilnveidot savas radosās dotības, apgūt dažādas lietišķās mākslas tehnikas. Pirms projekta īstenošanas Ķegumā savu darbību bija uzsākusi darbību Ogres mākslas skolas ķeguma klase. Diemžēl skolai ierādītās telpas neatbilda mākslas skolas vajadzībām, tās nebija aprīkotas ar atbilstošām mēbelēm un iekārtām, kas neļāva nodrošināt apgūt minēto izglītību pietiekamā kvalitātē. 

Projekta mērķis: Izveidot mākslas studiju centru uz mākslas skolas bāzes, aprīkojot mākslas skolas telpas ar atbilstošām mēbelēm un iekārtām, lai nodrošinātu bērniem un jauniešiem iespēju lietderīgi un radoši pavadīt brīvo laiku, kā arī iespēju daudzveidīgi un interesanti pilnveidoties, apgūtot dažādas lietišķās mākslas tehnikas, gleznošanu, grafiku, datorgrafiku.

Projekta īstenošanas rezultātā tika izveidots daudzpusīgs mākslas centrs ar labiekārtotām telpām, kurās var visi interesenti nodarboties sevis izvēlētajās radošajās nodarbībās. 

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja

Antra Binde

Tālr.: 22010300

E-pasts: antra.binde@kegums.lv