Apmācības, izglītošana, prasmju veidošana

Apmācības, izglītošana, prasmju veidošana

Iesniedzējs: OTRĀS MĀJAS (NVO)
Sākuma datums: 2012-01-01
Beigu datums: 2012-06-01
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: "Zālītes", Madlienas pagasts, Ogres novads
Kopējais finansējums: EUR 8 653.98
Publiskais finansējums: EUR 7 788.57
Rīcības nosaukums: Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai

Projekta apraksts:

Projekta ietvaros parēdzēts iegādāties datoru komplektus, audivizuālās projekcijas iekārtu ar ekrānu, laminēšanas un iesiesānas iekārtu, kombinēto gāzes un elektrisko plīti, kā arī foto aparātu, lai papildinātu biedrības materiālthehnisko aprīkojumu.

Realizējot projektu tiks nodorošināta iespēja apgūt jaunas iemaņas dzīves vietas tuvumā, pateicoties atbilstošam aprīkojumam un tehniskiem līdzekļiem (foto, video, kulinārijas prasme, jaunas radošās darbnīcas, datorprasmes, prezentācijas iespējas u.c.)

Par projekta iesniedzēju: http://otrasmajas.lv/

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja

Lilija Paegle

Tālr.: 26335364

E-pasts: otrasmajas@inbox.lv