Šaušanas sporta kluba izveide / 3.kārta

Šaušanas sporta kluba izveide / 3.kārta

Iesniedzējs: Biedrība "Viriditas" (NVO)
Sākuma datums: 2012-01-02
Beigu datums: 2012-12-31
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: “Šļūkaskalni” Birzgale, Ķeguma novads
Kopējais finansējums: EUR 5 063.43
Publiskais finansējums: EUR 4 557.09
Rīcības nosaukums: Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai

Projekta apraksts:

Projekta mērķi: Izveidot Birzgales pagastā šaušanas sporta klubu. Ņemot vērā iegūto finansējumu materiāli tehniskās bāzes iegādei, izveidot  šautuvi un to sertificēt. Veicināt pagasta iedzīvotājus aktīvi pavadīt savu brīvo laiku un piedalīties ar šaušanu saistītos pasākumos un sacensībās. Veicināt uzņemējdarbību laukos. Atbalstīt iedzīvotājus apmācībai, izglītošanai, personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai.

Projekts ir paredzēts, kā ilglaicīgs sociāla rakstura projekts ar nozīmīgu ievirzi uzņēmējdarbības veicināšanā un pakalpojumu dažādošanā. Tā realizācija dod iespēju pagasta iedzīvotājiem papildus iespējas pavadīt savu brīvo laiku attīstoties sporta šaušanā, veidot šaušanas sacensības. Šautuves izveide ļauj iedzīvotājiem vairāk pievērsties aktīvam dzīvesveidam pagastā, tas veicina veselīgas sabiedrības veidošanos pagastā, medību saimniecību attīstību, šaušanas kluba biedri un mednieki pilnveido savas prasmes.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs

Oskars Treilihs

Tālr.: 26568483

E-pasts: treilihs@gmail.com