Daugavas koka flotes attīstība

Daugavas koka flotes attīstība

Iesniedzējs: Daugavas koka flote (NVO)
Sākuma datums: 2011-08-01
Beigu datums: 2012-09-30
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Lielvārde
Kopējais finansējums: EUR 20 245.65
Publiskais finansējums: EUR 18 221.08
Rīcības nosaukums: Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai (izņemot ar zivsaimniecību saistīto nozari)

Projekta apraksts:

Projekta mēŗkis ir veicināt ūdenstūrisma attīstību Lielvārdē, izveidojot un labiekārtojot laivu piestātni.

Ūdenstūrisms līdz projekta īstenošanai bija neapgūta iespēja iepazīt Lielvārdi, tās vēsturiskās vietas un vienkārši skaistos skatus, kas atklājās raugoties no upes. Agrāk tā bijusi tikai laivu īpašnieku privilēģija, kas ļāva apjaust šīs tūrisma jomas potenciālu, taču tagad šada iespēja pieejam plašākai auditorijai.

Projekta ietvaros iegādāts motos, piekabe laivas transportēšanai un laivas tents.

Par projekta iesniedzēju: www.daugavaskokaflote.lv

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs

Aivars Valpēters

Tālr.: 29231676

E-pasts: aivarsvalpeters@inbox.lv