Lauku jauniešu pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana

Lauku jauniešu pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana

Iesniedzējs: CREATIVUS (NVO)
Sākuma datums: 2010-12-01
Beigu datums: 2011-04-01
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Suntaži, Ķeipene, Madliena
Kopējais finansējums: EUR 5 187.48
Publiskais finansējums: EUR 4 081.25
Rīcības nosaukums: Atbalsts vietējo iniciatīvu grupu darbības nodrošināšanai un attīstībai

Projekta apraksts:

Piedaloties Ogres novada jauniešu forumā, biedrība secināja, ka lauku jauniešiem netiek pievērsta nepieciešamā uzmanība un tiem ir grūti iekļauties novada attīstības veidošanā.

Projekta ietvaros tiks iegādāti trīs portatīvie datori, tāfele, apaļais galds, projektors un printeris, kur būs iekļauts arī kopētājs un skaneris, biedrības "Creativus" darbības nodrošināšanai un kapacitātes paaugstināšanai, lai turpmāko 5 gadu periodā biedrība attīstītu savu darbību un organizējot sociālus projektus (kā, piemēram, erudīcijas konkursu skolām) un diskusijas Suntažu, Ķeipenes un Madlienas skolās sekmētu jauniešu sadarbību ar pilsētu un pagastiem.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs

Toms Mālmeisters

Tālr.: +371 29620739

E-pasts: creativuslv@gmail.com