Skatuves inventāra iegāde Lielvārdes novada jauniešu tēlotājmākslas prasmju attīstīšanai brīvajā laikā

Skatuves inventāra iegāde Lielvārdes novada jauniešu tēlotājmākslas prasmju attīstīšanai brīvajā laikā

Iesniedzējs: Lielvārdes jauniešu teātra studija “DEGSME” (NVO)
Sākuma datums: 2014-07-15
Beigu datums: 2014-12-31
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Parka iela 3, Lielvārde
Kopējais finansējums: EUR 4 268.03
Publiskais finansējums: EUR 3 841.23
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta apraksts:

Veicināt Lielvārdes novada jauniešu tēlotājmākslas prasmju attīstīšanu un kultūras aktivitāšu dažādošanu Lielvārdē.

Projekta ietvaros tiks iegādāts skatuves skaņu un gaismu sistēmas teātra izrāžu un mēģinājumu kvalitātes nodrošināšanai kultūras namā "Lielvārde".

Īstenojot projektu, tiks radīta pilnvērtīgu teātra mēģinājumu un izrāžu telpu, kas aprīkota ar nepieciešamo skatuves skaņu un gaismu inventāru, kur teātra studijas dalībnieki varēs apgūt tēlotājmākslu un iestudēt izrādes, attīstīt talantu un radoši izpausties, tādējādi veicinot teātra vērtības apziņas stiprināšanu, kā arī veicināt Lielvārdes un citu novadu iedzīvotāju interesi par teātri. 

Kontaktinformācija:

Projekta koordinators

Jānis Mazitāns

Tālr.: 26549782

E-pasts: janis.mazitans@tvnet.lv