Bērnu rotaļu istabas izveide Ķegumā

Bērnu rotaļu istabas izveide Ķegumā

Iesniedzējs: Starptautiskais Soroptimistu klubs "Ogre-Ķegums" (NVO)
Sākuma datums: 2014-08-07
Beigu datums: 2015-05-01
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Ķeguma Dienas centrs, Liepu aleja 1B, Ķegums
Kopējais finansējums: EUR 2 265.78
Publiskais finansējums: EUR 1 699.32
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta apraksts:

Projekta mērķis ir izveidot bērnu rotaļu istabu Ķeguma Dienas centrā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti Ķeguma bērniem un viņu vecākiem.

Izveidojot bērnu rotaļu istabu, tiks sniegts atbalsts jaunām ģimenēm – atrisināts jautājums par mazo bērnu nodarbināšanu (bērnu rotaļlietas, sensorikas bumbiņu baseins, TV, grāmatas, sporta aprīkojums). Kā arī organizējot nodarbības, jaunās māmiņas iegūs papildus zināšanas un prasmes par bērna aprūpi, audzināšanu, attīstību.

Mūsdienu moderno tehnoloģiju laikmetā bērni nav sevišķi aktīvi grāmatu lasītāji un attīstošo spēļu spēlētāji. Ierīkojot bērnu rotaļu istabā grāmatu plauktu un iegādājoties grāmatas, attīstošās spēles, galda spēles,  jau no agras bērnības, tiks veicināta - bērnu iztēle, attīstītas radošās spējas un nostiprinātas mazo apmeklētāju lasīšanas iemaņas.

Bērnu istaba bez maksas pieejama ikvienam iedzīvotājam, bērniem un viņu vecākiem, neatkarīgi no vecuma un deklarētās dzīves vietas.

Par projekta iesniedzēju: www.kegums.lv

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja

Sabīne Gudeiķe

Tālr.: 29468990

E-pasts: sabine.gudeike@mac.com