Kultūras un jaunrades centra izveide Ogres novada Madlienas pagastā

Kultūras un jaunrades centra izveide Ogres novada Madlienas pagastā

Iesniedzējs: Ogres novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2014-09-01
Beigu datums: 2015-03-31
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: "Kultūras nams", Madliena, Madlienas pagasts
Kopējais finansējums: EUR 19 920.21
Publiskais finansējums: EUR 14 940.14
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta apraksts: 

Dažādot Ogres novada pagastu iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes un pieejamos pakalpojumus kultūras jomā, atbalstot vietējo iedzīvotāju iniciatīvu izveidot kultūras un jaunrades centru Madlienā. 

Projekta rezultātā, veicot Maldienas Kultūras nama zāles iekštelpu renovāciju, izbūvējot skatuvi un aprīkojot to apgaismojuma sistēmu, izveidota koncertu, kino un video ierakstu zāle.

Ilgtermiņā projekta rezultātā, tiks nodrošinātas iedzīvotājiem iespēju attīstīt radošumu un veicināt mūžizglītības tradīcijas, uzlabosies lauku iedzīvotāju dzīves kvalitāte.

Video ieskats no projekta realizācijas gaitas: šeit.

Video ieskats no atklāšanas pasākuma: šeit.

Par projekta iesniedzēju: www.ogresnovads.lv

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja

Rita Grāvīte

Tālr.: 65020912

E-pasts: rita.gravite@ogresnovads.lv