Makšķerēšanas iespēju uzlabošana Ogresgalā

Makšķerēšanas iespēju uzlabošana Ogresgalā

Iesniedzējs: Biedrība "Par zaļu nākotni" (NVO)
Sākuma datums: 2015-03-01
Beigu datums: 2015-08-13
Fonds: EZF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Plūmju iela 3, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5041
Kopējais finansējums: 2430,64
Publiskais finansējums: 1458,38
Rīcības nosaukums: Atbalsts ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai

Projekta mērķis: 

Projekta mērķis ir izveidot laivu un ūdensturisma inventāra nomas punktu, kā praktisku paraugu maza mēroga uzņēmējdarbības attīstībai Ogresgala ciematā zivsaimniecības un tūrisma jomā, kā arī labiekārtot laivu novietnes teritoriju.

Aktivitātes, kas saistītas ar projekta realizēšanu izvirzītā mērķa sasniegšanai:  

  • laivu un ūdenstūrisma inventāra iegāde;
  • laivu nomas punkta izveide;
  • laivu novietnes teritorijas labiekārtošana.

Projekta rezultāti:

Projekta īstenošanas rezultātā vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem radīta iespēja izmantot laivu nomas puntka piedāvātos pakalpojumus, apgūt un pilnveidots laivošanas prasmes, izzināt Ogres novada kultūrvesturisko mantojumu, dabu no ūdenstūrisma redzes punkta.

Radīta iespēja pievērsties aktīvam dzīvesveidam, kā arī iespēja piedalīties biedrības organizētajās tūrisma un laivošanas aktivitātēs.  Plānots, ka biedrības organizētajās aktivitātēs iesaistīsies aptuveni 50-100 cilvēku sezonas laikā. Biedrība plāno organizēt arī izglītojošus pasākumus, ar mērķi iesaistīt vietējos iedzīvotājus saturīgā brīvā laika pavadīšanā, kā arī sniegt informāciju par uzņēmējdarbības iespējām īstenojot līdzīgus projektus. Projekta realizācijas rezultātā tiks izveidota viena darba vieta.

Kontaktinformācija:

Reinis Zobens

22066443

reinis.zobens@gmail.com