Trušu un mājputnu kautuves (nelielos apjomos) būvniecība un ierīkošana

Iesniedzējs: Vita Zalcmane (Privāts)
Sākuma datums:
Beigu datums:
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta:
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums:
Rīcības nosaukums: - - -