Āra trenažieri Ikšķilē

Āra trenažieri Ikšķilē

Iesniedzējs: Ikšķiles novada dome (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2014-09-10
Beigu datums: 2015-09-11
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Ikšķile, Ikšķiles nov
Kopējais finansējums: 9637,98
Publiskais finansējums: 7228,48
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta mērķis: 

Projekta mērķis ir sekmēt Ikšķiles novada bērnu un jauniešu veselības nostiprināšanu un uzlabošanu, kā arī fizisko spēju attīstīšanu, veicināt vēlmi iesaistīties brīvdabas sporta aktivitāšu apguvē, izveidojot āra trenažieru laukumu Ikšķilē.

Projekta rezultāti:

Projekta rezultātā paaugstināta Ikšķiles novada iedzīvotāju dzīves kvalitāte - visiem iedzīvotājiem pieejamā teritorijā ir izveidots āra trenažieru laukums ar iespēju izmantot 9 trenažierus, tādējādi veicinot sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu. Laukumā izvietotais aprīkojums veicina iedzīvotāju, it īpaši, bērnu un jauniešu, sportisko aktivitāti un veselīga dzīves veida uzturēšanu. Trenažieri ir piemēroti fizisku vingrinājumu veikšanai brīvā dabā kā efektīvs līdzeklis vispārējās fiziskās formas uzlabošanai, nepareizas stājas profilaksei un koriģēšanai. Iedzīvotājiem radīta iespēja grupās vai individuāli attīstīt sevi fiziski, nodarbojoties ar sporta nodarbībām pilsētā sakoptā vidē, svaigā gaisā. Tā kā blakus āra trenažieru laukumam atrodas bērnu rotaļu laukums, ar sportiskām aktivitātēm varēs nodarboties arī rotaļu laukumu apmeklējošo bērnu vecāki un pārējie aktīva dzīvesveida piekritēji.

Kontaktinformācija:

Maruta Viļuma

Projekta vadītāja

t.65055458

Maruta.Viluma@ikskile.lv