Āra trenažieru laukuma izveide Birzgalē

Āra trenažieru laukuma izveide Birzgalē

Iesniedzējs: Biedrība "JADARA" (NVO)
Sākuma datums: 2014-03-01
Beigu datums: 2014-11-01
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Skolas iela 2, Birzgales pagasts, Ķeguma novads
Kopējais finansējums: EUR 9 391.73
Publiskais finansējums: EUR 8 452.56
Rīcības nosaukums: Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai

Projekta apraksts:

Līdz šim Birzgales pagastā iedzīvotāju aktīvai atpūtai brīvā dabā nav izveidota neviena brīvā laika pavadīšanas vieta. Lielākai daļai iedzīvotāju ienākumu līmenis neļauj izmantot aktīvās atpūtas iespējas tuvākajās pilsētās, kā arī tas prasa papildus laika patēriņu. Līdz ar to nepieciešams attīstīt aktīvam dzīvesveidam nepieciešamo infrastruktūru.

Projekta rezultātā izveidots aktīvās atpūtas laukums Birzgales ciema centrā pie tautas nama. Aktīvās atpūtas laukums atradīsies daudzdzīvokļu māju tiešā tuvumā, kurās dzīvo lielākā mērķgrupas daļa. Aktīvās atpūtas laukums ietver kompleksos trenažierus dažādu muskuļu grupu trenēšanai, kā arī sirds - asinsvadu sistēmas nostiprināšanai: trenažieris, kas paredzēts krūšu muskuļu, roku un plecu daļas trenēšanai; trenažieris, kas paredzēts ķermeņa gurnu daļas trenēšanai; trenažieris, kas paredzēts ķermeņa augšdaļas, īpaši krūšu muskuļu trenēšanai, kas apvienots ar kādu citu muskuļu daļu trenēšanu; trenažieris vēdera preses vingrināšanai un nostiprināšanai; trenažieris, kas paredzēts visu muskuļu grupu iesildīšanās vingrinājumiem; trenažieris, kas kompleksi trenē visas muskuļu grupas.
Lai nodrošinātu maksimālu komfortu visiem aktīvās atpūtas laukuma apmeklētājiem, uzstādīti divi soliņi un divas atkritumu tvertnes, kā arī velostatīvs ar sešām vietām.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja

Rita Reinsone

Tālr.: 29424612

E-pasts: ritina22@inbox.lv