Koncerttērpi LPB senioru dziesmu ansamblim "Lielvārdietes"

Koncerttērpi LPB senioru dziesmu ansamblim

Iesniedzējs: Biedrība "Lielvārdes pensionāru biedrība" (NVO)
Sākuma datums: 2014-09-01
Beigu datums: 2015-05-13
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Ausekļa iela 3, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070
Kopējais finansējums: 1345,20
Publiskais finansējums: 1210,68
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta mērķis:

Nodrošināt Lielvārdes Pensionāru biedrības dziesmu ansambli "Lielvārdietes" ar tērpiem koncertdarbībai, saturīgi dzīvojot un popularizējot kultūras aktivitātēm bagātas, aktīvas, fiziski un garīgi veselīgas vecumdienas Lielvārdes novadā.

Projekta rezultāti:

Projektā iegādāt 12 komplektu koncerttērpi. Vienoti tērpi visam ansamblim cēluši dziedātāju pašapziņu un prestižu, uzlabots koncertu vizuālais izskats, kas sniedz apmeklētājiem lielāku estētisko baudījumu.  Augusi uzstāšanās kultūra un priekšnesumu kvalitāte. Vecākie cilvēki labprāt klausās savu gadu gājuma dziedātāju priekšnesumus un tā izraujas no noslēgtības un uzlabo savas dzīves kvalitāti. "Lielvārdietes" sekmīgi sadarbojoties ar novada pašvaldību, tās sociālo dienestu un kultūras iestādēm, dod savu ieguldījumu sabiedrisko akltivitāšu dažādošanai Lielvārdes novadā. Kopumā projekta realizācija vēl vairāk sekmē Lielvārdes Pensionāru biedrības darbību un pastāvēšanu, dodot daudziem novada senioriem ilgstošus fiziskai un garīgai veselībai labvēlīgus vecumdienu gadus. 

Kontaktinformācija:

Rūta Koluža

mob. 26697651

roru11@inbox.lv