Nepieciešamā aprīkojuma iegāde jātnieku sporta attīstībai un sporta pasākumu pieejamībai Ikšķiles novada iedzīvotājiem

Nepieciešamā aprīkojuma iegāde jātnieku sporta attīstībai un sporta pasākumu pieejamībai Ikšķiles novada iedzīvotājiem

Iesniedzējs: Biedrība "Interešu klubs "GREEN HORSE"" (NVO)
Sākuma datums: 2014-03-07
Beigu datums: 2015-03-31
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: "Birzītes", Tīnūži, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., LV-5015
Kopējais finansējums: 3787,30
Publiskais finansējums: 3408,57
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta mērķis:

Radīt iespējas novada iedzīvotājiem, kā arī pašmāju un ārzemju tūristiem, dažādot brīvā laika pavadīšanas paradumus drošā un piemērotā vidē, radot izdevību apjaust dzīvās dabas klātesamību un savstarpēji pārsteidzošo mijiedarbību ar zirgu. Veicināt sporta un sociālo integrāciju, piesaistot interesentus atbilstoši viņu interesēm. Popularizēt un attīstīt jātnieku sportu, izglītot bērnus un pieaugušos. Rast iespēju nodrošināt kvalitatīvu treniņu procesu, kā arī rīkot Latvijas mēroga sacensības gan iejādes, gan paralimpiskās iejādes disciplīnās.

Projekta rezultāti:

Projektā iegādāts zirgu iejādes laukuma nožogojuma komplekts. Laukums tiek norobežots 20x60m iejādes disciplīnai. Iejādes sētiņas dod iespēju kvalitatīvi nodrošināt gan treniņus, gan sacensības, kas piesaista ne tikai jātniekus, bet arī skatītājus. Ka arī rodas iespēja piedāvāt nodarboties ar šo sportu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas tiem bieži dod arī ievērojamus veselības uzlabojumus.

Kontaktinformācija:

Antra Cukermane

valdes locekle

+37129103993

greenhorse@inbox.lv