Pārvietojamās deju grīdas, video un ar to saistītās aparatūras iegāde lielvārdes deju kolektīvam "Pūpolītis"

Pārvietojamās deju grīdas, video un ar to saistītās aparatūras iegāde lielvārdes deju kolektīvam

Iesniedzējs: Biedrība "DZĪVO DEJĀ" (NVO)
Sākuma datums: 2014-03-07
Beigu datums: 2015-07-13
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Parka iela 3, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070
Kopējais finansējums: 8455,74
Publiskais finansējums: 5073,46
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta mērķis:

Iegādāties  pārvietojamo deju grīdu, video un ar to saistīto aparatūru kvalitatīvu priekšnesumu nodrošināšanai,  tādējādi ar mūsdienu metodēm saglabājot un popularizējot latviešu nemateriālo kultūras mantojumu – tautas dziesmu un deju – gan Latvijā, gan citur pasaulē.

Projekta rezultāts:

Projekta ietvaros iegādāto aprīkojumu deju kolektīvs izmantos gan mēģinājumu laikā, gan arī koncertos, uzlabosies kolektīva snieguma kvalitāte, piedaloties koncertos, festivālos un konkursos. Šo pasākumu apmeklētājiem būs iespēja baudīt vizuāli skaistus priekšnesumus.

Kontaktinformācija:

Antra Brikule

Projekta vadītāja

mob. 26455255

a.brikule@inbox.lv