Pensionāru biedrības kapacitātes palielināšana

Pensionāru biedrības kapacitātes palielināšana

Iesniedzējs: Biedrība "Ķeguma novada pensionāru biedrība" (NVO)
Sākuma datums:
Beigu datums: 2015-05-13
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Ķeguma prospekts 1, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020
Kopējais finansējums: 2360,00
Publiskais finansējums: 2124
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta mērķis:

Veicināt Ķeguma novada pensionāru un iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu, pilnveidošanu, kvalitātes paaugstināšanu, līdz ar to uzlabojot ieinteresētību brīvā laika racionālā izmantošanā, palielinot pašnodarbinātības aktivitātes jaunu prasmju un iemaņu apgūšanā.

Projekta apraksts un rezultāti:

Projektā iegādāta datortehnika, printeris, nojume, termoss un citi pensionāru biedrības darbības nodrošināšanai nepieciešami pamatlīdzekļi. Projekta realizācijas rezultātā uzlabosies pensionāru biedrības rīkoto sabiedrisko aktivitāšu daudzveidība un kvalitāte. Pilnvērtīgāk izmantosies esošās tehnoloģijas, racionālāk darbosies valde, iedzīvotājiem uzlabosies informātikas tehnoloģiju pieejamība Tomē un Rembatē. Pensionāru rīkotos pasākumos, jo sevišķi, nūjošanā un radošās darbnīcās iesaistīti visu paaudžu interesenti. Uzlabojoties sabiedrisko pasākumu kvalitātei, palielināsies iedzīvotāju aktivitāte.

Kontaktinformācija:

Vija Jaunzema

29478873

vhjaunzemi@inbox.lv