Sabiedrisko aktivitāšu centru iekārtošana Ķeguma novadā

Sabiedrisko aktivitāšu centru iekārtošana Ķeguma novadā

Iesniedzējs: Ķeguma novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2014-07-01
Beigu datums: 2014-12-30
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Ķegums
Kopējais finansējums: EUR 19 920.21
Publiskais finansējums: EUR 14 940.11
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta mērķis: Iekārtot sabiedrisko aktivitāšu centrus Ķeguma novadā - Ķegumā, Tomē un Birzgalē, lai nodrošinātu novada iedzīvotājiem daudzveidīgu sabiedrisko aktivitāšu pieejamību.

Ņemot vērā, ka Ķeguma novadā jau ilgāku laiku samazinās iedzīvotāju skaits, ir svarīgi nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi novada cilvēkiem. Tādēļ jau 2012.gadā tika uzsākti vairāki pasākumi, kas varētu uzlabot esošo situāciju. 2013.gada beigās pabeigta Ķeguma novada dienas centra Tomes filiāles rekonstrukcija, 2014.gadā ekspluatācijā nodots Ķeguma novada dienas centrs, tika apzinātas iespējas veidot kopienu centru Birzgalē, un atrastas tam piemērotas telpas Birzgales pamatskolā. 

Lai visi šie sabiedrisko aktivitāšu centri varētu uzsākt aktīvu darbību, projekta "Sabiedrisko aktivitāšu centru iekārtošana Ķeguma novadā" ietvaros paredzēta telpu iekārtošana un aprīkošana. 

Ķeguma novada dienas centrā - iekārtota trenažieru un aerobikas zāles, semināru telpa, virtuve, uzgaidāmā/atpūtas telpa, bērnu istabu dienas centrā aprīko biedrība "Soroptimistu klubs "Ogre - Ķegums"".  Ķeguma novada dienas centra Tomes filiālē - iekārtota apvienotā trenažieru/ aerobikas zāle, virtuve, uzgaidāmā/atpūtas telpa, semināru telpa, abi centri aprīkoti ar mēbelēm un nepieciešamo tehniku, arī pārējās telpas, piemēram, maznodrošinātajiem iedzīvotājiem tiks dota iespēja izmazgāt veļu centru telpās, kā arī izmantot dušu. Birzgales kopienu centrā - izremontētas telpas, un aprīkotas ar keramikas un galdniecības darbnīcu inventāru, tādējādi radot iespēju gan bērnu, gan pieaugušo brīvā laika lietderīgai izmantošanai. 

Tāpat jāatzīmē, ka projekta īstenošanas rezultātā radītas piecas darba vietas: divi administratori - viens Tomē, viens Ķegumā, trenažieru lietošanas instruktors Tomē un Ķegumā, galdniecības skolotājs un keramikas skolotājs Birzgalē.

Tādējādi projekta īstenošanas rezultātā dažādotas sabiedrisko aktivitāšu iespējas Ķeguma novadā,kā arī veicināta nodarbinātība, līdz ar to paaugstinot ne tikai sociālo, bet arī ekonomisko iespēju līmeni.

Par projekta iesniedzēju: www.kegumanovads.lv

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja

Dace Soboļeva

Tālr.: 25427473

E-pasts: dace.soboleva@kegums.lv