Skaistumkopšanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Ogresgalā

Skaistumkopšanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Ogresgalā

Iesniedzējs: Dace Zobena (Privāts)
Sākuma datums: 2014-09-01
Beigu datums: 2015-05-12
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Plūmju iela 3, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5041
Kopējais finansējums: 2185,42
Publiskais finansējums: 1311,25
Rīcības nosaukums: Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai (izņemot ar zivsaimniecību saistīto nozari)

Projekta mērķis: 

Projekta mērķis ir izveidot Ogresgalā skaistumkopšanas salonu, tādējādi attīstot individuālo nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību Ogresgalā.

Projekta ietvaros izvirzītā mērķa sasniegšanai bija plānots īstenot sekojošas aktivitātes:

- manikīra, pedikīra un vaksācijas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde;

- skaistumkopšanas salona izveide;

- datora iegāde salona darba un grāmatvedības organizēšanai.

Projekta rezultāts:

Projekta īstenošanas rezultātā vietējiem iedzīvotājiem ir pieejami skaistumkopšanas salona piedāvātie pakalpojumi. Skaistumkopšanas salona atrašanās vieta būs Plūmju ielā 3, Ogresgalā. Tiešā mērķa grupa ir Ogresgala iedzīvotāji, jo īpaši sievietes, bet netiešā - citi līdzīgu pakalpojumu sniedzēji Ogresgalā, kas plāno attīstīt savu darbību. Projekta īstenošana veicinājusi individuālo nodarbinātību - pretendents reģistrējies kā pašnodarbināta persona un attīstīs savu uzņēmējdarbību. 

Kontaktinformācija:

Dace Zobena

mob. 26519513

 

zobena.dace@inbox.lv