Multimediju dizaina apmācības tehniskā aprīkojuma nodrošinājuma un filca apstrādes tehnikas iegāde inovatīvo izglītības projektu radīšanai Ikšķiles novadā

Multimediju dizaina apmācības tehniskā aprīkojuma nodrošinājuma un filca apstrādes tehnikas iegāde inovatīvo izglītības projektu radīšanai Ikšķiles novadā

Iesniedzējs: Biedrība "RASAS KRĀSAS" (NVO)
Sākuma datums: 2014-03-07
Beigu datums: 2015-08-10
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Kalēju iela 3, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052
Kopējais finansējums: 12925,91
Publiskais finansējums: 11633,31
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta mērķis:

Nodrošinot ar mūsdienīgām tehnoloģijām aprīkotu multivides apmācību klasi, sekmēt Ikšķiles novada jauniešu un mūžizglītības dalībnieku mākslas un kultūras dzīves dažādošanu un multimediālas izglītības pieejamību dzīves vietas tuvumā, tādējādi veicinot lauku iedzīvotāju konkurētspējīgu zināšanu un prasmju apguvi līdzvērtīgi Latvijas lielāko pilsētu iespējām.

Projekta rezultāti: 

Kvalitatīvie rezultāti: 1. Kvalitatīvi jaunas kultūras un mākslas izglītības apguves iespējas uz jau esošo Interešu izglītības licencēto programmu bāzes; 2. Jaunu interaktīvu mākslas izglītības tehnisko paņēmienu apguve; 3. Radīta iespēja jaunā kvalitātē apstrādāt filca izstrādājumus darbus ar augstu apdares līmeni; 4. Nodrošināta personību attīstoša vide; 5. Nodrošināta tradicionālās mākslas izglītības pēctecību.                                                                                                     

Kvantitatīvie rezultāti: 1. Iegādāta jauna tehnika multimediju klases aprīkošanai; 2. Iegādāta jauna tehnika filca apdarei; 3. Izveidota jauna  izglītības programma.

„Ikšķile ir augoša pilsēta, un mēs esam gatavi dot zināšanas par kultūras vēstures tēmām un vizuālās mākslas pamatus ikvienam interesentam,” saka Lauma Palmbaha.

Dažu gadu laikā mākslas skola izaugusi no 10 līdz aptuveni 100 audzēkņiem nedēļā, kas dažādās interešu izglītības programmās ierodas baltajā Rasas krāsu namā blakus Ikšķiles luterāņu baznīcai. Skolas apmeklētāju vecums – no 4 līdz 60 gadiem.

„Kāpēc viņi nāk?” Lauma pārjautā. „Jo es rosinu būt brīviem, domāt plašāk, pat par mākslu domāt ārpus ierastā rāmja. Lūk, šī kompozīcija ar ananasu un bumbieriem – kāds mēģinājis visu uzzīmēt, kāds tikai vienu bumbieri. Jo tā viņš to redzējis.”

Kontaktinformācija:

 

Jānis Raģels

Projekta vadītājs

mob.29240026

www.rasaskrasas.lv