"Krapes evaņģēliski luteriskā baznīca" torņa atjaunošana

Iesniedzējs: REL KRAPES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE (Privāts)
Sākuma datums: 2016-10-04
Beigu datums: 2017-10-01
Fonds: 2014-2020
Statuss: Izstrādes stadijā

Īstenošanas vieta: Evanģēliski luteriskā baznīca, Krapes pag., Ogres nov., p.n. Krape, LV-5012
Kopējais finansējums: 49455,40
Publiskais finansējums: 34618,78
Rīcības nosaukums: - - -

Projekta mērķis:

Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un pieejamību sabiedrībai, pārbūvējot Krapes evaņģēliski luteriskās baznīcas torni un atjaunojot tās vēsturisk o izskatu, kā arī torņa telpās izvietojot baznīcas muzeju.

Projekta ietvaros tiks veikta 2004.gadā izstrādātā tehniskā projekta aktualizācija (pievienots saskaņojums), kā arī torņa pārbūve, paredzot baznīcas gaiļa uzstādīšanu, kas tiks izgatavots pēc vēsturiskajām liecībām. Tāpat tornī tiks novietot s vēsturiskais torņa zvans un torņa telpās izvietots baznīcas muzejs. Projekta īstenošanas periodā draudze izveidos muzeju, kā arī uzraudzības periodā nodroš inās visu saimniecisko jautājumu risināšanu, torņa pieejamību un projekta rezultātus. Projekta realizācija sniegs ieguldījumu gan lokāli Krapes pagasta iedzīvot ājiem, gan sabiedrībai kopumā, jo tiks veicināta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, pieejamība un popularizēšana. Tiek plānots, ka baznīcu apmeklēs g an Krapes pagasta un Ogres novada iedzīvotāji, kā arī tūristi, kopumā sasniedzot ~1500 cilvēkus gadā. Saskaņā ar Krapes draudzes statūtiem, tās darbība ve icina ikviena un it sevišķi sociāli mazaizsargāto personu integrāciju sabiedrībā un veicina garīgā mierinājuma saņemšanu.

 

Kontaktinformācija:

 

Linda Danefelde

 65020912

linda.danefelde@ogresnovads.lv