Aktīvās atpūtas laukuma izveide Ķeguma novada Rembates ciemā - Ķeguma novada dome

Aktīvās atpūtas laukuma izveide Ķeguma novada Rembates ciemā - 	Ķeguma novada dome

Iesniedzējs: Ķeguma novada dome (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2016-10-24
Beigu datums: 2017-06-30
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Ķeguma iela 6, Ķeguma iela 8 Rembate, Rembates pagasts, Ķeguma novads
Kopējais finansējums: 10000,00
Publiskais finansējums: 9000,00
Rīcības nosaukums: - - -

Mērķis:

Izveidot aktīvās atpūtas laukumu Ķeguma novada Rembates ciemā, tādējādi dažādojot vietējiem iedzīvotājiem pieejamo sabiedrisko aktivitāšu klāstu             
Rembates pagastā pēc pašvaldības datiem ir deklarēti 1167 iedzīvotāji, no tiem vecumā no 0 līdz 14 gadiem - 147, vecumā no 15 - 59 gadiem - 431 un vecāki par 60 gadiem - 299 iedzīvotāji, lielākā šo iedzīvotāju daļa dzīvo Rembates ciema teritorijā. Pašreiz Rembates iedzīvotāju aktīvai atpūtai brīvā dabā nav izveidota neviena brīvā laika pavadīšanas vieta. 2009.gadā izveidotais bērnu rotaļu laukums bija morāli un fiziski nolietojies, kļuvis izmantošanai nedrošs, un šajā pavasarī tika demontēts. Līdz ar to Rembates ciema dažādu vecumposmu iedzīvotājiem ir liegta iespēja aktīva dzīvesveida uzturēšanai. Seniori noslēdzas sevī, nepiedalās sabiedriskajās aktivitātēs, tādējādi pasliktinot savas dzīves kvalitāti. Lielākai daļai iedzīvotāju ienākumu līmenis neļauj izmantot aktīvās atpūtas iespējas tuvākajās pilsētās, kā arī tas prasa papildus laika patēriņu. Neattīstot aktīvam dzīvesveidam nepieciešamo infrastruktūru, palielinās sirds un asinsvadu, balsta un kustību orgānu saslimstību skaits. Cilvēka ķermenis ir domāts kustībām, un tāpēc, lai pienācīgi funkcionētu, un izvairītos no slimībām, tam ir nepieciešama regulāra fiziska aktivitāte, un jāatceras, ka aktīvs dzīvesveids palīdz saglabāt ne vien veselību, bet arī labu pašsajūtu. Bērniem rotaļājoties pagalmos, nav pilnvērtīgu iespēju atrasties drošā un patīkamā vidē. Laukuma izveidošana palīdzēs risināt bērnu un ģimeņu ar bērniem brīvā laika pavadīšanas problēmu, veicinot un dažādojot brīvā laika pavadīšanu ārpus mājas. Kā arī nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm, tiks sekmēta fiziskā, garīgā, sociālā attīstība, panākts draudzīgs kontakts ar vienaudžiem un veicināts veselīgs dzīvesveids. Tā ir alternatīva nekustīgam dzīvesveidam, pavadot neskaitāmas stundas pie datora vai televizora.
Projekta rezultātā tiks izveidots aktīvās atpūtas laukums Rembates ciema daudzdzīvokļu māju rajonā, kur koncentrēta lielākā iedzīvotāju daļa. Laukumam paredzēts plašs lietotāju loks. Tajā aktīvi varēs darboties bērni, kuru lietošanai laukumā tiks izvietotas šūpoles gan pašiem mazākajiem, vecumā līdz 3 gadiem, gan lielākiem bērniem vecumā līdz 12 gadiem, tāpat 2 līdz 7 gadus vecu bērnu rotaļām ir paredzēts uzstādīt smilšukasti, 3 līdz 12 gadus veciem bērniem paredzēts rotaļu laukums ar 3 platformām, slidkalniņu, zviedru sienu, alpīnisma sienām, līšanas tuneli u.c., kā arī vingrošanas komplekss ar līdzsvara baļķi, basketbola grozu, virvju tīklu, rāpšanās virvi u.c. Pusaudži, pieaugušie un seniori varēs izmantot kompleksos trenažierus dažādu muskuļu grupu trenēšanai, kā arī sirds - asinsvadu sistēmas nostiprināšanai: trenažieri, kas paredzēts gurnu, roku un kāju muskuļu trenēšnai, asinsrites, stājas un ķermeņa figūras uzlabošanai, trenažieri, kas paredzēts kāju, gurnu, sēžas, roku un muguras muskuļu un sirds-asinsvadu sistēmas trenēšanai, trenažieri, kas trenē un attīsta plecu joslas, sēžas, krūšu, kāju, gurnu un muguras muskuļus, uzlabo figūru.
Lai nodrošinātu maksimālu komfortu visiem aktīvās atpūtas laukuma apmeklētājiem, uzstādīsim divus soliņus un divas atkritumu tvertnes.
Projekta īstenotājs nodrošinās projekta ilgtspēju, jo tā rīcībā ir pietiekoši cilvēkresursi, projekta rezultātus uzturēs Rembates pagasta pārvaldes un Saimniecības nodaļas darbinieki, niepieciešamie remonti pēc būvniecības garantijas beigām tiks nodrošināti ar Ķeguma novada domes budžeta līdzekļiem.               
             

 

Kontaktinformācija:

Dace Soboļeva  

telefons: 65055441; 25427473


e-pasts: dace.soboleva<@>kegums.lv