Materiālās bāzes izveide kokļu ansamblim DZĪTARI - BDR "Kokļu mūzikas biedrība DZĪTARI"

Materiālās bāzes izveide kokļu ansamblim DZĪTARI - BDR

Iesniedzējs: BDR "Kokļu mūzikas biedrība DZĪTARI" (NVO)
Sākuma datums: 2016-10-19
Beigu datums: 2017-06-01
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: "Pārupes" Baldone, Baldones nov.
Kopējais finansējums: 9845,00
Publiskais finansējums: 8860,50
Rīcības nosaukums: - - -

Mērķis:

Veicināt un atbalstīt kokles spēles tradīciju saglabāšanu un attīstīšanu Baldones novadā. Līdz ar mūzikas instrumentu iegādi, dot iespēju jebkuram muzicēt gribošam jaunietim iesaistīties muzikālās aktivitātēs kokļu ansambļa "DZĪTARI" sastāvā, nodrošinot ar mūzikas instrumentiem tos, kuriem nav sava personīgā mūzikas instrumenta - veidojot, padziļinot un nostiprinot to zināšanas kokles spēlē un kolektīvajā muzicēšanā, vienlaicīgi dodot tiem iespēju kvalitatīvi un interesanti pavadīt savu brīvo laiku . Tautas tērpu iegāde dos iespēju izveidot kokļu ansamblim DZĪTARI pievilcīgu vizuālo tēlu, tik ļoti piederīgu koklei un tautas mūzikai, ceļot ansambļa pašapziņu, ļaujot skaisti un pilnvērtīgi prezentēt mūsu tautas kultūru ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām.

Projekta ietvaros kokļu ansambļa DZĪTARI vajadzībām tiktu iegādāti 11 tautas tērpi, kā arī mūzikas instrumenti (basa kokle, koncertkokle un etnogrāfiskā kokle), lai nodrošinātu pilnvērtīgāku un kvalitatīvāku ansambļa darbību. DZĪTARI ir viens no pazīstamākajiem kokļu ansambļiem Latvijā. Ansamblis savu 25 gadu pastāvēšanas laikā ir priecējis klausītājus gan Latvijā, gan ārzemēs. Dažādu starptautisku projektu ietvaros DZĪTARI ir koncertējuši Japānā, Portugālē, Kanādā, Sicīlijā, Madeirā, Francijā... Savas darbības laikā ansamblis ir veicis ierakstus Latvijas, Portugāles, Somijas un Vācijas TV un radio. DZĪTARI ir piedalījušies vairākos mūzikas projektos ("Dzīvības koks" 2007; "Skaņu meža mistērijas" 2008, u.c.), veidojis kopīgas programmas ar koriem (TIARA, TEMPUS u.c.), solistiem (Modris Baumanis (ģitāra), Evija Hilmane (soprāns)u.c.),tautas deju ansambļiem (DEGSME, ZĪLE u.c.). Ansamblis regulāri piedalās Republikas rīkotajos kokļu ansambļu konkursos, kur ieguvis neskaitāmas godalgotas vietas (1.vieta-2007.g., divas 1.vietas-2008.g. u.c.).

 

Kontaktinformācija:

Inta Rēvolde

mob: 28356613

e-pasts: intarevolde@inbox.lv