Dabas un izziņu parka "Latvijas pagastu ozolu birzs" izveide -PSV Ogres novada pašvaldība

Dabas un izziņu parka

Iesniedzējs: PSV Ogres novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2016-10-19
Beigu datums: 2017-05-01
Fonds: 2014-2020
Statuss: Izstrādes stadijā

Īstenošanas vieta: Sise, Madliena, Madlienas pag., Ogres novads
Kopējais finansējums: 29249,15
Publiskais finansējums: 20474,40
Rīcības nosaukums: - - -

Mērķis:

Projekta mērķis ir par godu Latvijas simtgadei izveidot dabas un izziņu parku “Latvijas pagastu ozolu birzs”, kas veicinātu vides izglītību un nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu. Projekta īstenošana radīs kvalitatīvu publisko ārtelpu, veicinās mazās uzņēmējdarbības un Ogres novada tūrisma infrastruktūras attīstību. Projekta mērķauditorija - Ogres novada iedzīvotāji, kā arī tūristi no visas Latvijas un ārzemēm.

Projekta realizācijai vietā, Madlienas vidusskolas parkā, pulcējoties Latvijas pagastu vadītājiem un simbolizējot 453 Latvijas pagastus, 2004.gadā tika iestādīti453 ozoli. Par ozolu stādījumu vietu tika izvēlēta vēsturiski atzītais Latvijas ģeogrāfiskais centrs un tika svinīgi nosaukta par Latvijas pagastu Ozolu birzi. Projekta ietvaros parkā paredzēts izbūvēts unikāla raksta bruģa un grants seguma celiņu tīklu, simboliski atgādinot koku saknes, kuru vijums turpinās koka stumbrā ar septiņiem ozolzīļu formas laukumiem. Pie Ozolu birzs tiks izbūvēts šķembu seguma autostāvvietas. Visā parka teritorijā turpmākajā parka labiekārtošanas gaitā tiks uzstādīti izglītojoši, interaktīvi vides objekti, kas integrēti vēstīs par ozola vēsturisko nozīmi latviskajā dzīvesziņā mijiedarbībā ar cilvēka mūža gājumu. Ar pašvaldības organizētā projekta konkursa "Veidojam vidi ap mums" atbalstu un Meža attīstības fonda atbalstītā ideju konkursa "Latvijas iedzīvotāji kopā nākotnes mežam" atbalstu parka teritorijā jau ir uzsākta vides objektu un publiskās ārtelpas elementu izvietošana, taču pilnvērtīgai parka attīstībai un kopējās koncepcijas uztverei ir nepieciešams turpināt vides objektu pilnveidi. Lai to sekmīgi realizētu, kā vienojošu pamatu parka attīstībai ir plānots uzsākt taciņu tīkla izveidi. Pašvaldība, apzinoties šī projekta simbolisko nozīmi, kā savu ieguldījumu ir izstrādājusi parka koncepcijas metu, kas pievienots pie projekta dokumentācijas. Uzsākot projektu, tiks izstrādāta dokumentācija atbilstoši Būvniecības likumam un uzsākta iepirkuma procedūra. Projekta rezūltātā izveidotais parks sniegs ieguldījumu publiskās ārtelpas attīstībai lokāli Madlienas pagastā, kā arī būs veltījums Ogres novada un visas Latvijas iedzīvotājiem Latvijas valsts simtgadē un būs pulcēšanās vieta. Projekta rezultāti būs pieejami gan Madlienas pagasta iedzīvotājiem, tostarp pansionāta iemītniekiem un skolēniem, gan tūristiem (~1000 gadā). Parks tiks popularizēts Ogres novada tūrisma maršrutos un tiks uzturēts ar Ogres novada pašvaldības un Madlienas pagasta pārvaldes atbalstu, kā arī tiks meklēti tālāki risinājumi parka pieguļošās teritorijas attīstībai, lai paplašinātu rekreācijas un izziņas funkcijas parkā, piekļūšanu ar autotransportu un revitalizētu parkateritorijai pieguļošo estrādes teritoriju. Parks mūža ilgumu var salīdzināt ar ozola mūža ilgumu, jo galvenais parka stāsta varonis ir mūsu Latvijas ozols – stipruma un spēka simbols, tādējādi liecinot par parka ilgtspējas pamatu.

 

Kontaktinformācija:

Linda Danefelde

Kontakttālrunis: 65020912

E-pasta adrese: linda.danefelde<@>ogresnovads.lv