Multifunkcionāla laukuma izveide Lielvārdē - PSV Lielvārdes novada pašvaldība

Multifunkcionāla laukuma izveide Lielvārdē - PSV Lielvārdes novada pašvaldība

Iesniedzējs: PSV Lielvārdes novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2017-03-01
Beigu datums: 2017-10-05
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Raiņa iela 22, Lielvārde, Lielvārdes nov.
Kopējais finansējums: 10000,00
Publiskais finansējums: 9000,00
Rīcības nosaukums: - - -

Mērķis:

Nodrošināt Lielvārdes novada iedzīvotāju sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju daudzveidību un veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos veselību nostiprinošās aktivitātēs, izveidojot multifunkcionālu laukumu Lielvārdē.

Projekta ietvaros plānots pie sporta centra, uz pašvaldības īpašumā esoša iežogota, asfaltēta laukuma, izveidot multifunkcionālu laukumu ar akrila segumu, lai varētu nodrošināt kvalitatīvu ārtelpu sporta pasākumu norisi un daudzveidīgu piedāvājumu brīvā laika pavadīšanai novada iedzīvotājiem. Pēc projekta īstenošanas Lielvārdes pašvaldība vismaz 5 gadus nodrošinās izveidotā laukuma izmantošanu atbilstoši projekta mērķim un uzturēšanas izmaksu segšanu.

 

Kontaktinformācija:

PSV Lielvārdes novada pašvaldība

Egija Sniedzīte

tel: 29181544

e-pasts: egija.sniedzite<@>lielvarde.lv