Aušanas prasmju apguves un pilnveides iespēju paplašināšana Ogresgalā - BDR Ogresgala pagasta biedrība "Ogresgalieši"

Aušanas prasmju apguves un pilnveides iespēju paplašināšana Ogresgalā - BDR Ogresgala pagasta biedrība

Iesniedzējs: BDR Ogresgala pagasta biedrība "Ogresgalieši" (NVO)
Sākuma datums: 2017-02-22
Beigu datums: 2017-07-30
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Bumbieru iela 9, Ogres gala pag., Ogres nov
Kopējais finansējums: 2181,00
Publiskais finansējums: 1962,90
Rīcības nosaukums: - - -

Mērķis: Pilnveidot, attīstīt aušanas prasmes, veicināt kultūras mantojuma izzināšanu , uzturēšanu un tālāknodošanu nākamajām paaudzēm ar neformālās izglītības palīdzību.

Praktiskā darbošanās ļauj padziļināti iepazīt šīs tradīcijas un veicina iemaņu tālāku nodošanu. Stelles vēsturiski ir saglabājušas savu darbības principu, taču ļauj integrēt jaunus mūsdienu materiālus, netradicionālas tehnikas, tādējādi radīt mūsdienīgas inovatīvas idejas. Dāvinājumā ieguvām vienas stelles, taču ne pilnībā nokomplektētas, lai varētu pilnvērtīgi apgūt šo seno amatu ir nepieciešams iegādāties iztrūkstošo aprīkojums, kā arī vienas mazās stelles uz kurām varēs aust jostas un mazāka izmēra izstrādājumus. Tas dotu iespēju darboties, apgūt prasmes un iemaņas vairākām dalībniecēm vienlaicīgi. Lai kvalitatīvi un daudzpusīgi nodrošinātu šo procesu mums ir nepieciešams iegādāties: 10 dažāda Nr. šķietus lielajām un mazajām stellēm. Šķieti nepieciešami, lai var aust dažāda blīvuma audumus. Iegādāsimies riekumu ar kura palīdzību ievelk audeklu stellēs. Katrs velku diegs tiek izvilkts caur nīti, lai darbs pie aušanas notiktu kvalitatīvi iegādāsimies kvalitatīvas poliestera nītis. Iegādāsimies tītavas diega uztīšanai uz saiviņu spolītēm un dažāda izmēra platumturus, kas nodrošinās auduma vienmērīgu, nemainīgu platumu aušanas procesā. Bizes uzmešanai iegādāsimies griežamos velku kokus, tas ļaus kvalitatīvi sagatavot aužamos velkus. Dotajā brīdī esošās stelles ar pieejamo vienu Nr. 30 šķietu izmanto 15 sievietes, kuras apgūst lupatu deķu aušanu dažādās tehnikās. Aušanas aprīkojuma iegāde ļaus plašāk piedalīties Latvijā atzītajā pasākumā "Satiec savu meistaru" dodot iespēju izmēģināt un piedalīties katram personīgi aušanas procesā un iemaņu apguvē, tādējādi veicinot paaudžu mijiedarbību un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Nepieciešamības gadījumā aicināsim aušanas meistarus pie sevis, lai praktiski apgūtu iztrūkstošās zināšanas. Atlīdzību meistariem par apmācībām segsim no saviem līdzekļiem. Meistars savām izgatavotajām stellēm dod 10 gadu garantiju, nepieciešamības gadījumā izdevumus par steļļu apkopi un remontu segsim no biedrības līdzekļiem. Ja kāda no Ogresgala pamatskolas audzēknēm izteiks velmi padziļināti apgūt aušanas prasmes, radīsim iespēju un sniegsim konsultācijas darbam uz lielajām stellē.

 

Kontaktinformācija:

BDR Ogresgala pagasta biedrība "Ogresgalieši"

DAINA ČALPA

tel: 28744465

e-pasts: OGRESGALIESI<@>GMAIL.COM