Atpūtas ēkas būvniecība Plaužu ezera krastā - SIA Pelnukrogs

Atpūtas ēkas būvniecība Plaužu ezera krastā - SIA Pelnukrogs

Iesniedzējs: SIA Pelnukrogs (Privāts)
Sākuma datums: 2017-06-27
Beigu datums: 2019-04-30
Fonds: 2014-2020
Statuss: Izstrādes stadijā

Īstenošanas vieta: "Laivu māja", Ogres nov., Taurupes pag.
Kopējais finansējums: 70000,00
Publiskais finansējums: 49000,00
Rīcības nosaukums: - - -

Mērķis:

Dažādot SIA "Pelnukrogs" sniegtos pakalpojumus atpūtniekiem un maksimāli palielināt piesaistīto iedzīvotāju / atpūtnieku daudzumu, tā palielinot cilvēku un naudas plūsmu novadā. Pašlak nepieciešams ir dažādot un paplašināt saimnieciskās darbības veidus un laivu nomas pakalpojumiem papildus piedāvāt pakalpojumus jau tiem atpūtniekiem, kuri zin Plaužu ezeru un to apmeklē regulāri (pārsvarā vietējie iedzīvotāji), gan tiem, kuri vēl nezin, bet kuri šeit ierastos dažādu sarīkojumu - svētki, kāzas, konferences - ietvaros. Ir jāpanāk, lai iedzīvotāji no pilsētām, kas ir šī projekta mērķauditorija, brauc uz Ogres novadu un to nevar panākt tikai ar skaistu saulrietu, jābūt vietai un telpai. No SIA "Pelnukrogs" viedokļa ir jāpanāk naudas plūsma visu gadu - nevis tikai vasaras sezonā, bet visus 12.mēnešus, lai varētu nodrošināt darba vietas un to rentabilitāti. Cilvēku plūsma - tas ir visa pamatā. Ja tirdzniecības centri tiek būvēti vietās, kur ir vislielākā cilvēku plūsma, tad arī pakalpojumi ir jāsniedz tādās vietās. Un peldvieta pie Plaužu ezera, kura atrodas uz mūsu zemes, ir vieta ar atbilstošu cilvēku plūsmu vasaras mēnešos, lai tur veidotu uzņēmējdarbību. Šī cilvēku plūsma ir iemesls, kādēļ peldvieta ir publiski pieejama un arī būs publiski pieejama. Informācija izplatās bez maksas - katrs uztaisa kādu fotogrādiju un ar dažādiem sociālo tīklu instrumentiem norāda savu atrašanās vietu, cik tur ir interesanti un kas tiek piedāvāts. Bet tas ir vasarā. Pašlaik saimnieciskajai darbībai ir tikai 3 aktīvākie vasaras mēneši + maijs un septembris. Mums ir jāpanāk apgrozījums un naudas plūsma visu gadu. Tikai tā var radīt jaunas darba vietas un darbiniekiem nodrošināt ienākumus visu gadu un tā viņus nodrošināt ar pastāvīgu darbu, pastāvīgiem ienākumiem un sociālajām garantijām. Tādēļ mūsu ieskatā tieši šādas sarīkojumu zāles būve dotu atspērienu pakalpojumu dažādošanai un nodrošināšanai visa gada griezumā. Šāds objekts dotu pietiekoši lielu naudas plūsmu, lai varētu segt darbaspēka izmaksas, un palielināt apgrozījumu un izpildīt uzņemtās saistības pret finansētājiem un valsti.

 

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs: Rolands Celmiņš

Kontakttālrunis: 27882288

E-pasta adrese: rolands<@>plaudis.lv