Gaisma Ciemupes Tautas namā - PSV Ogres novada pašvaldība

Gaisma Ciemupes Tautas namā - PSV Ogres novada pašvaldība

Iesniedzējs: PSV Ogres novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2017-07-14
Beigu datums: 2017-12-15
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Ciemupes tautas nams, Ciemupe, Ogres nov.
Kopējais finansējums: 9437.16 EUR
Publiskais finansējums: 8493.44 EUR
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta vispārējais mērķis ir nodrošināt sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu vietējiem iedzīvotājiem. Projekta tiešais mērķis - pilnveidot esošo Ciemupes tautas nama materiāltehniskā nodrošinājumu, lai veicinātu jaunu kolektīvu attīstību, nodrošinātu mēģinājumu un koncertu sniegumu kvalitāti, kā arī sniegtu iespēju papildināt pasākumu klāstu ar daudzveidīgākiem un profesionāliem mākslinieciskiem sniegumiem. Projekta mērķauditorija ir Ciemupes pašdarbības kolektīvi un ikviens no atpūtas, izglītojošo un radošo pasākumu apmeklētājiem - vidēji 36 pasākumi gadā ar 20-100 apmeklētājiem, atkarībā no pasākuma rakstura.

Tautas nams ikvienā pagastā ir ciema iedzīvotāju dzīves centrā. Tā galvenais uzdevums ir saglabāt tradīcijas, kultūras mantojumu, dzīves vērtības, rituālus, piedāvājot iedzīvotājiem iespēju pilnveidot sevi un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Tautas namā darbojas bērnu tautas deju kolektīvs, jauktais vokālais ansamblis IN VITA, radošā darbnīca Urdze, vokāli instrumentālais ansamblis. Vismaz 2 reizes mēnesī tiek organizēti dažādi izklaidējoši, atpūtas pasākumi, deju vakari, koncerti un izrādes. Ciemupes Tautas namam ir izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis, ko izmanto apmeklētāji no Ķeguma un Ogres, apmeklējot kultūras pasākumus Ciemupē (tuvu dzelzceļš, automaģistrāle Rīga-Daugavpils). Pasākumi tiek rīkoti dažādi, lai katra vecuma un interešu pārstāvis atrastu savām interesēm atbilstošu piedāvājumu. Ciemupes Tautas nams cenšas veidot pozitīvu Ciemupes tēlu un atpazīstamību kultūras sfērā. Par ikgadēju tradīciju kļuvis tautas dziesmu koncerts, kurš notiek oktobrī – K.Barona dzimšanas dienas mēnesī, jo kādreizējie Ogresgala pagasta iedzīvotāji bagātīgi papildināja Dainu skapja krājumus. Apmeklētājiem ļoti patīk pavasara deju koncerts, kurā piedalās dažādu paaudžu dejotāji. Daudzi apmeklētāji uzsver mājīgo, omulīgo atmosfēru un individuālo pieeju, ko grūti ir realizēt pilsētā. Katrā Muzeju nakts pasākumā uzmanība tiek veltīta Ogresgala pagasta un Ciemupes vēstures izzināšanai, kas sekmē spēcīgu lokālo identitāti un vērtības, piederības apziņu. Ciemupes tautas nama ēka ir nodota ekspluatācijā 1970.gadā, un kopš tā laika nav veikti būtiski infrastruktūras uzlabojumi. Pašreizējais gaismu un skaņu aprīkojums neļauj aicināt profesionālus māksliniekus. Uzlabojot skatuves un aktieru telpas infrastruktūru, rastos iespēja piedāvāt plašāku kultūras pasākumu klāstu ar profesionālu mākslinieku uzstāšanos, kvalitatīvāk organizēt tradicionālos kultūras, mākslas un atpūtas pasākumus. Esošā gaismas aparatūra ir nepilnīga, neatbilst prasībām un ir novecojusi. Skatuves prožektoriem vairs nav nopērkamas nepieciešamās lampas. Attīstot iespēju sagatavot kvalitatīvus priekšnesumus, pilnveidotos kolektīvu un pulciņu darbība. Šādu tehnisko risinājumu izmantošana ne tikai ilgtermiņā veicinās vietējo kolektīvu attīstību, bet arī ļaus dažādot Ogresgala pagasta kultūras pasākumus un piesaistīt viesmāksliniekus. Dalība tautas nama kolektīvos nodrošina arī kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas, socializēšanos. Projekta ietvaros plānots uzstādīt skatuves gaismas iekārtas.

Projekta vadītājs: Dace Grīsle

Kontakttālrunis: 65022169

E-pasta adrese: dace.grisle(@)ogresnovads.lv

image, 452x71px, 28.81 KB