Pārvietojamas skatuves iegāde pašdarbības kolektīviem - Baldones novada dome

Iesniedzējs: Baldones novada dome (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2017-07-25
Beigu datums: 2017-12-07
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Pārupes, Baldone, Baldones nov., p.n. Baldone, LV-2125
Kopējais finansējums: 9455,06
Publiskais finansējums: 8509,55
Rīcības nosaukums: - - -

Mērķis:

Pārvietojamas skatuves iegāde, lai nodrošinātu Baldones novada pašdarbības kolektīviem un viesmāksliniekiem atbilstošas uzstāšanās iespējas dažādās publiskās pasākumu norises vietās. Pārvietojamā skatuve sastāv no: skatuves fona aizkara, skatuves kulisēm, pārvietojamiem aizslietņiem, kas ir brīvi stāvoši uz jebkura cieta seguma un podestiem. Skatuvei nepieciešams fona aizkars, sānu kulises un aizslietnis, lai skatītājiem nebūtu redzama mākslinieku aizskatuves kustība, kā arī konstrukcijas, pie kurām piestiprinātas drapērijas. Savukārt skatuves ietērps nepieciešams, lai nodrošinātu tehnisku atbalstu pareizam mūzikas skanējumam (drapērijas veido pareizu akustiku), vizuālajam noformējumam, kā arī dejotājiem neierobežoti un nemanāmi, un citus netraucējot pārvietoties uz dejas sākuma un nobeiguma vietām.

Projekta tiešā mērķauditorija ir dažādi novada kolektīvi, kas sastāv no aptuveni 233 dalībniekiem, netiešā mērķauditorija ir novada 5416 iedzīvotāji. Baldones novada kultūras centrā vēsturiski atrodas kinoteātra zāle, tiek rādīts kino, tādēļ piemērotas plašas telpas ar zāli un skatuvi tehniski novadā nav. Kultūras pasākumu vajadzībām ierasti izmanto Baldones vidusskolas zāli, vai baznīcu, atkarībā no pasākuma veida un paredzētās auditorijas, arī kinoteātra zāli. Šajās ēkās vai nu vispār nav skatuves, vai arī esošā ir tik neliela, ka uz tās kolektīviem uzstāties ir ārkārtīgi problemātiski. Pēdējos gados par piemērotu telpu ir kļuvusi sporta kompleksa sporta zāle, kas ir plaša, ar labu ventilāciju, tribīnēm līdz 350 sēdvietām, ieskaitot papildus sēdvietas. Pašdarbības kolektīvu sniegtās koncertprogrammas visiem novada un viesiem ir bez maksas. Koncerti ir īpaši svētki novada sociālā aprūpes centra ļaudīm un sociāli mazaisargātām personām. Izvērtēti tehniskie riski - izmantošanas ierobežojumi ārtelpā, kā arī montāžas un demontāžas darbi un tiem nepieciešamais laiks. Pašvaldībai ir Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienests, kura darbinieki uzstādīs un demontēs skatuvi pirms un pēc pasākumiem, kā arī nogādās to glabāšanas telpās. Finanšu riski - pastāv iespēja, ka līdz iegādes brīdim būs mainījusies cena, tāpēc veicot cenu aptauju tehniskajā specifikācijā piedāvājumiem ir prasīts derīguma termiņš 8. mēneši. Citi iespējamie finanšu riski ir novērsti paredzot projektam nepieciešamo līdzfinansējumu pašvaldības 2017. gada budžetā. Organizatoriskie riski - pārvietojamās skatuves izmantošanas pārklāšanās dažādu amatierkolektīvu vajadzībām, tāpēc kultūras darba organizatore būs atbildīga par to, lai skatuves izmantošana būtu piesakāma savlaicīgi un tās noslodze ieplānojama Pašvaldība nodrošinās sasniegtā rezultāta uzturēšanu vismaz 5 gadus. Finansiālā ilgtspēja – projekta īstenotāja rīcībā ir finanšu resursi, lai nodrošinātu projekta rezultātā iegādāto pamatlīdzekļu tehnisko apkopi, uzturēšanu. Par projekta rezultātā iegādātās pārvietojamās skatuves glabāšanu un uzturēšanu atbildīga kultūras darba organizatore Inta Vidže. Novada mājas lapā, sadaļā “kultūra”, būs informācija par skatuves pieejamības grafiku, kuru atjaunos un uzturēs kultūras darba organizatore Inta Vidže. Pārvietojamā skatuve glabāsies šim nolūkam atbilstošās telpās Baldones novada domes ēkas 13. telpā un būs pieejama ikvienam novada pašdarbības kolektīvam un pēc nepieciešamības visā VRG teritorijā.

 

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs: Inese Done

Kontakttālrunis: 29323110

E-pasta adrese: inese.done<@>baldone.lv

image, 452x71px, 28.81 KB