Biznesa simulāciju spēļu treneru apmācības - SIA No limits!

Biznesa simulāciju spēļu treneru apmācības - SIA No limits!

Iesniedzējs: SIA NO Limits (Privāts)
Sākuma datums: 2016-11-03
Beigu datums: 2017-06-30
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Burtnieku iela 5A, Lielvārde, Lielvārdes novads
Kopējais finansējums: 20000,00
Publiskais finansējums: 14000,00
Rīcības nosaukums: - - -

Projekta mērķis ir uzņēmuma vadītāju un darbinieku kvalifikācijas celšana, iegūstot biznesa simulāciju treneru sertifikātus. Tas ļaus paplašināt Sabiedrības tirgus daļu biznesa vadības konsultāciju un apmācību biznesā Latvijā, izveidojot kompleksu piedāvājumu paketi, kas sastāvēs no uzņēmumu darbinieku anketēšanas, atklāto vājo pušu analīzes, ieteikumu izstrādes, uzņēmuma darbības efektivitātes uzlabošanai, piedāvājot tā darbinieku individuālo un komandas koučingu, kā arī praktiskas apmācības, izmantojot starptautiski atzītas profesionāļu izstrādātas biznesa simulācijas, kas apmācību dalībniekiem paaugstinātu apmācību efektivitāti, ļaujot simulācijā piedzīvot reālu biznesa vidi un mācīties no simulācijā pieļautajām kļūdām, kas palīdzēs apzināties un neatkārtot tās reālajā dzīvē. Tā kā Silega biznesa simulācijas ir starptautiski atzīts produkts, Sabiedrībai būs iespēja uzrunāt starptautiskas kompānijas, to pārstāvniecības Latvijā, piedāvājot tām kompleksu apmācību organizēšanu globālā mērogā. Kompetences, kas tiks iegūtas apmācību procesā, kā arī vēlāk, vadot treniņus, sekmēs uzņēmuma paša radīto biznesa simulāciju spēļu tālāku idejisko un tehnoloģisko attīstīšanu, starptautisko licencēšanu un pārdošanu. Šobrīd pieredzes tūkuma dēļ Sabiedrībā pašu izstrādāta finanšu simulāciju spēle nav tikusi plaši izmantota, līdz ar to Silega spēļu apmācību rezultātā arī pašu spēles izstāde beidzot realizētos līdz galam. Apmācību rezultātā notiks darbinieku pārkvalifikācija no zemākas pievienotās vērtības pakalpojumu sniegšanas (grāmatvedības ārpakalpojumi) uz augstākas pievienotās vērtības un plašākas pielietojamības produktu piedāvāšanu tirgū. Daļa no Sabiedrības tālākapmācību pasākumiem tiks rīkoti Lielvārdes novada teritorijā, papildus veicinot tūrismu un vietējo produktu patēriņu. Projekta realizācijas rezultātā Sabiedrība plāno pimajā gadā pēc projekta realizācijas piesaistīt 360 jaunus apmācību klientus, novadot 15 atklātos un 15 slēgtos biznesa simulāciju seminārus, un nākamo gadu laikā paplašināt klientu loku, gada laikā vidēji apmācot ap 500 klientiem, kā arī iegūstot vismaz 2 pastāvīgus klientus - starptautiskus uzņēmumus.

 

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs: Ieva Dadona

Kontakttālrunis: 0037129191782

E-pasta adrese: ieva.dadon(@)nolimits.lv