Robotikas attīstība Ķeguma novadā - Ķeguma novada dome

Robotikas attīstība Ķeguma novadā - Ķeguma novada dome

Iesniedzējs: Ķeguma novada dome (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2017-06-01
Beigu datums: 2017-12-06
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Skolas iela 10, Ķegums, Ķeguma novads
Kopējais finansējums: 19104.36
Publiskais finansējums: 9000
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Mērķis:

Nodrošināt iespēju apgūt robotiku Ķeguma novadā, tādējādi dažādojot vietējiem iedzīvotājiem pieejamo sabiedrisko aktivitāšu klāstu un veicinot jauniešu interesi par inženierzinātnēm.

Latvijas tautsaimniecībai joprojām trūkst eksakto zinātņu speciālistu, tādēļ  inženierzinātņu jomu ekonomikas un izglītības eksperti pasludinājuši par prioritāti, kura jāattīsta un kurai jāpiesaista skolēnu interese. Piesaistīt skolēnu interesi programmēšanai, inženierzinātnēm, elektronikai nav iespējams, abstrakti solot labu algu kaut kad nākotnē vai ieviešot obligātos eksāmenus fizikā un ķīmijā. Lai rastos interese, bērniem vispirms jāredz, kā šīs teorētiskās zināšanas darbojas praksē, un robotu būve ir viena no iespējām. 

Robotika ir viena no jaunākajām un aktuālākajām tehniskās jaunrades jomām, kas interesē gan bērnus, gan pieaugušos, tā ir lieliska iespēja bērniem radošā veidā apgūt programmēšanas un konstruēšanas pamatus, kā arī rast izpratni par to, pēc kādiem principiem darbojas dažādas elektroniskās ierīces. Šobrīd robotika ļoti strauji attīstās – gan piedāvājot reālus risinājumus dažādām nozarēm, gan arī veicinot jauniešu interesi par inženierzinātnēm. Nozīmīga robotikas pievienotā vērtība ir iespēja mācīties darbībā, izprotot, kādi risinājumi un kādēļ ir visefektīvākie, robotika rosina vēlmi eksperimentēt un māca nebīties pieļaut kļūdas. 

Robotikas nodarbības aizved līdz programmēšanas, datordizaina un inženierzinātņu specialitātēm. Veidojot robotus, tiek apgūti programmas veidošanas loģiskie principi, uzdevumu secība, ko nedrīkst sajaukt. Pedagogi vērtē, ka izpratne par robotiku ir nozīmīga vairākās nozarēs, piemēram, matemātikā, informātikā, fizikā, mašīnbūvē, bet jaunieši, kas apmeklē robotikas nodarbības, savu nākotni lielākoties vēlas saistīt ar eksaktajām jomām, minot programmēšanu, datordizainu, inženierzinātnes. Vecāko klašu skolēni spēj novērtēt robotikā gūto zināšanu labvēlīgo ietekmi uz tiem mācību priekšmetiem, kuros nepieciešama stratēģiskā domāšana, arvien vairāk robotikā iesaistīto jauniešu izvēlas izstrādāt zinātniskos darbus un veidot mācību uzņēmumus ar ievirzi inženiertehnoloģijās. Darbošanās ar robotiem attīsta loģisko domāšanu, uzlabo spēju pieņemt lēmumus, analizēt, arī sadarboties komandā, jo vienu robotu izstrādā vairāki komandas dalībnieki. 

Projekta rezultātā tiks izveidota materiāli tehniskā bāze robotikas nodarbībām dažādos vecuma posmos, gan pirmskolas, gan skolas vecuma bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem, kuru hobijs ir robotika. 

Projektā iegādāti sekojoši pamatlīdzekļi:

 

 • Robotika 5 - 10 gadi WeDo 2.0
 • Akumulators WeDo 2.0
 • Papildkomplekts LME EV3 Expansion Set
 • Lādētājs Transformer 10V DC
 • Planšetes, Android 6 (Bluetooth 4.0 low energy)
 • Robotika 11 - 18+ gadi LEGO® MINDSTORMS® EV3 Core Set
 • Lego Sumo laukums
 • Līnijsekotāja laukums
 • First LEGO League laukums
 • Galds First LEGO League laukumam
 • Pasniedzēja portatīvais dators DELL Inspiron 15
 • Projektors NEC WT610
 • Baltā tāfele Capital Balta

 

Projekta īstenotājs nodrošinās projekta ilgtspēju, jo tā rīcībā ir pietiekoši cilvēkresursi, projekta rezultātus uzturēs Ķeguma komercnovirziena vidusskolas darbinieki, nepieciešamie remonti pēc preču garantijas beigām tiks nodrošināti ar Ķeguma novada domes budžeta līdzekļiem.  

Kontaktinformācija:

Ķeguma novada dome

Dace Soboļeva
Kontakttālrunis: 65055441; 25427473
E-pasta adrese: dace.soboleva<@>kegums.lv