Baldones novada tirgus laukuma infrastruktūras attīstība - Baldones novada dome

Baldones novada tirgus laukuma infrastruktūras attīstība - Baldones novada dome

Iesniedzējs: Baldones novada dome (Pašvaldība)
Sākuma datums:
Beigu datums: 2019-06-10
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Sporta iela 2, Baldone, Baldones nov., LV-2125
Kopējais finansējums: 85935,28
Publiskais finansējums: 66335,73
Rīcības nosaukums: - - -

Projekta mērķis ir atbalstīt vietējo preču un pārtikas produkcijas ražotājus, mājražotājus un amatniekus. Veicināt tradicionālu un netradicionālu vietējās produkcijas realizācijas veidu attīstību, atjaunot Baldones iedzīvotāju un viesu tirgus apmeklēšanas un iepirkšanās tradīcijas un veicināt sabiedrībā tirgus apmeklējuma tradīciju, kā brīvā laika aktivitāti visai ģimenei.

Projekta ietvaros notikusi būtiska tirgus infrastruktūras attīstību, atbilstoši mūsdienu vides prasībām. Atjaunots asfalta segums, iegādāti tirdzniecības galdi un tirdzniecības telts, tā papildinot esošās tirdzniecības vietas. Uzstādīta moduļa tipa publiskā tualete, atkritumu konteineru nojume, ierīkots rotaļu laukums, soliņi, velo novietne un videonovērošana. Sakārtots apgaismojums un elektrības pieslēgumu vietas tirgotājiem. Veikta teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana, veidojot pievilcīgu ainavu pilsētvidē.

Lai īstenotu mērķi, nepietiek tikai ar vietas ierādīšanu tirgotājiem, jo 21.gs. klients, viesis ir prasīgs un vēlas, ja ne Eiropas pieredzi, tad vismaz atbilstošu infrastruktūru. Labiekārtots tirgus laukums, vides radīšanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija ir viens no faktoriem, kas veicina vietas attīstību un sekmē sabiedrībā tirgus apmeklējuma tradīciju, kā arī to, ka vieta nostiprina būšanu tirgū, kā brīvā laika aktivitāti visai ģimenei.

Svarīga ir tirgus laukuma labiekārtošana un apkārtnes attīstība, lai gan tirgotājiem, gan pircējiem ir patīkami atrasties tirgus laukumā, tādējādi dažādojot ar savu klātbūtni aktivitātes Baldones novadā, uzlabojot vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti un pilnveidojot publiski pieejamo aktivitāšu daudzveidību, uzlabojot un pilnveidojot uzņēmējdarbības vides pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

 

Kontaktinformācija:

Inese Done

mob: 29323110

e-pasts: inese.done@baldone.lv
Tirgus laukums izveidots projekta “Baldones novada tirgus laukuma infrastruktūras attīstība”  Nr. 18-04-AL02-A019.2103-000007 ietvaros, kas realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
image, 452x71px, 28.81 KB