Bērnība Daugavas lokos - BDR "Starptautiskais Soroptimistu klubs "Ogre-Ķegums"

Bērnība Daugavas lokos - BDR

Iesniedzējs: BIEDRĪBA "STARPTAUTISKAIS SOROPTIMISTU KLUBS OGRE-ĶEGUMS" (NVO)
Sākuma datums: 2019-07-11
Beigu datums: 2020-08-20
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Liepu aleja 1B, Ķegums, Ķeguma novads
Kopējais finansējums: 12526.45 EUR
Publiskais finansējums: 9000.00 EUR
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta mērķis ir Aktivitāšu laukuma izveide Ķeguma Dienas centra teritorijā, lai dažādotu ģimeņu un it īpaši ģimeņu, kurās ir bērni vevumā līdz pieciem gadiem, iespēju veselīgi, kvalitatīvi un droši kopā pavadīt brīvo laiku ārpus telpām.

Realizējot projektu, izveidots jauns aktivitāšu laukums, kas sastāv no inovatīviem, attīstošiem trīs dimensiju lodes rotaļu elementiem, interaktīva namiņa, jūras zirdziņa un īpaša mīksta, triecienabsorbējoša, gumijas laukuma seguma 50 m2 platībā, ekoloģiskas, dabai draudzīga materiāla koka lapenes 10 m2 platībā ar soliem un galdu, labiekārtota teritorija Ķeguma Dienas centra apkārtnē. Aktivitāšu laukums atrodas Ķeguma Dienas centrā, Liepu alejā 1B, Ķegumā - labiekārtotā un iežogotā teritorijā.

Apmeklējot aktivitāšu laukumu ģimenēm ar bērniem būs iespēja veselīgi, kvalitatīvi un droši pavadīt brīvo laiku ārpus telpām. Tiks veicināta bērnu fiziskā attīstība un radošums. Izveidotais atpūtas laukums moderni papildina pilsētas zaļo vidi. Bērni un vecāki var socializēties savā starpā un ar citiem aktivitāšu laukuma viesiem. Aktivitāšu laukums bez maksas ir pieejams visiem Ķeguma novada iedzīvotājiem un viesiem Ķeguma Dienas centra darba laikā.

Projekta kopējais izmaksu apjoms ir 12 526,45 EUR, kur kopējās attiecināmās izmaksas ir 10000,00 EUR, no kuriem atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānam, ELFLA attiecināmās izmaksas ir 9000,00 EUR jeb 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Attiecināmās izmaksas 1000,00 EUR jeb 10% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām un neattiecināmās izmaksas 2526,45 EUR apmērā nodrošina Ķeguma novada pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums no Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fornda līdzekļiem.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītājs: Iluta Jansone
Kontakttālrunis: 22041406
E-pasta adrese: iluta.cevere@gmail.com
image, 452x71px, 28.81 KB