Nometnes visiem 2.posms – BDR Biedrība "Lielais Kristaps"

Nometnes visiem 2.posms – BDR Biedrība

Iesniedzējs: BDR Biedrība "Lielais Kristaps" (NVO)
Sākuma datums: 2019-08-02
Beigu datums: 2020-05-11
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Ķenteni - 4, Ķeipenes pag., Ogres nov., p.n. Ķeipene, LV-5062
Kopējais finansējums: 9438.20 EUR
Publiskais finansējums: 8494.38 EUR
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta mērķis ir noslēgt 2017.gadā uzsākto nometņu vietas labiekārtošanu, lai varētu aktīvi uzsākt nometņu un pasākumu organizēšanu. Līdz šim ir ar LEADER atbalstu iekārtots peintbola laukums, telšu vietas, orientēšanās trases, uzbūvēta nojume, tualetes un atkritumu urnas. Lai varētu pilnvērtīgi uzsākt nometņu un pasākumu organizēšanu biedrība projekta ietvaros iegādājusies lokus gan pieaugušajiem gan bērniem, jo tuvākajā apkārtnē loku šaušana nav pieejama, un tas Latvijā ir maz izplatīts sporta veids, tādēļ biedrība vēlas iepazīstināt vietējos iedzīvotājus ar šo vēsturisko sporta veidu un sniegt iespēju jauniešiem trenēties šajā sporta veidā. Kā arī iegādātas spēles un atrakcijas, kuras var spēlēt arī telpās, lai sliktu laika apstākļu gadījumā nebūtu jāatceļ pasākums. Projekta ietvaros tikusi iegādāta arī apskaņošanas aparatūra ar mērķi nometnēs organizēt bērniem brīvdabas kino vakarus un diskotēkas. 

Turpmāk plānots: ik gadu noorganizēt vismaz 5 nometnes vai tematiskos pasākums Ogres, Lielvārdes un Baldones novadu bērniem un jauniešiem, ar uzsvaru uz bērniem un jauniešiem no sociālās atstumtības riska grupām. Biedrības mērķis ir radīt iespēju šiem bērniem un jauniešiem piedalīties dažādās nometnēs vai arī tieši pretēji, sadarbojoties ar skolām motivēt labākās klases saglabāt savu zināšanu līmeni un kā apbalvojumu piešķirt bezmaksas dalību nometnēs. Realizējot šo projektu, biedrība ir izveidojusi pietiekamu materiāltehnisko bāzi, lai aktīvi uzsāktu nometņu un pasākumu organizēšanu apkārtējo novadu bērniem un jauniešiem.

Projekta kopējais izmaksu apjoms ir 9438.20 EUR, kur kopējās attiecināmās izmaksas ir 9438.20 EUR, no kuriem atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānam, ELFLA publiskā finansējuma summa ir 8494.38 EUR jeb 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Attiecināmās izmaksas 943.82 EUR jeb 10% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām nodrošina projekta iesniedzējs.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs: Laura Ponomarenko

Kontakttālrunis: 26445441

E-pasta adrese: info(@)areta.lv

image, 452x71px, 28.81 KB