Degustācijas pagraba izveide - SIA Sula

Degustācijas pagraba izveide - SIA Sula

Iesniedzējs: SIA Sula (Privāts)
Sākuma datums: 2018-10-15
Beigu datums: 2019-04-02
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Vīndaru iela 12, Ikšķile, Ikšķiles nov., p.n. Ikšķile, LV-5052
Kopējais finansējums: 14185.32 EUR
Publiskais finansējums: 9929.71 EUR
Rīcības nosaukums: - - -

Projekta mērķis ir izveidot vienu no labākajiem, interesantākajiem vīna degustācijas pagrabiem Latvijā. Vēlamies izveidot gala mērķi apmeklētājiem, kas meklē kaut ko ļoti tradicionālu Latvijai, bet neparastu citām zemēm. Izveidotā degustācijas telpa vīna pagrabā ir moderna (ar dažādu interaktīvu mediju iesaisti - TV ekrāna izmantošana), ērta, lai apmeklētāji justos gaidīti, ietilpīga, lai apmeklētāji nerīvētos gar mucām, bet spētu nofotografēties pie mucām. Cilvēku vēlme fotografēties ar objektiem ar sevi pašu ir ļoti populārā, tāpēc jārada vides objekti, lai cilvēki saņem ko vēlas.

Iesniedzēja rīcībā esošais pagrabs vairāk ir paredzēts ikdienas strādāšanai, nevis ciemiņu uzņemšanai. Bet sakarā ar to ka 2018. gada beigās pabeigta jauna ražotni, kas atrodas blakus pagrabam, tad tas ļauj atīstīt pagrabu jau kā ciemiņu uzņemšanas vietu, jo galvenie ražošanas procesi pārvietoti no pagraba un tiek veikti jaunajā ražotnē.

Pagrabs kļuvis vizuāli pievilcīgāks un plašāks apmeklētājiem. Projekta ietvaros iegādātas degustācijas mucas, kuras ir ļoti efektīvas pēc skata, vizuāli pievilcīgas, bet aizņem krietni mazāk vietas. Iegādātas arī koka mucas, kuras parasti tūristi grib redzēt vīna pagrabā. Iegādātas glāzes dzirkstošiem un ne dzirkstošiem dzērieniem, lai var apkalpot pēc iespējas vairāk apmeklētāju vienlaicīgi. Iegādāts arī TV ēkrāns uz kura demonstrēti jau safilmētie informatīvie materiāli. Ļoti svarīgi viesiem ir parādīt, kā notiek sulu vākšana un demonstrēšana TV ekrānā padara ļoti reālistisku šo procesu jebkurā gada laikā. Iegādāti ērti beņķus un plats galds, lai ērta sēdēšana un baudīšana. Iegādāta arī trauku mašīna, kur mazgāt glāzes, jo pie lielas apmeklētāju plūsmas ir svarīgi tīras, izmazgātas glāzes. Un cilvēku vēlme fotografēties ar objektiem tikusi apmierināta, iegādājoties koka figūru, pudeles formā. Iegādāts granulu gaisa apkures kamīns, lai pagrabā uztur patīkamu temperatūru arī drēgnajos mēnešos. Pirms projekta realizācijas siltumuzturēšana veikta ar elektrības palīdzību, taču izmaksas šādai apkurei ir nesamērīgi dārgas. 

Projekta kopējais izmaksu apjoms ir 14185.32 EUR, kur kopējās attiecināmās izmaksas ir 14185.32 EUR, no kuriem atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānam, ELFLA publiskā finansēkjuma summa ir 9929.71 EUR jeb 70% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Attiecināmās izmaksas 4255.61 EUR jeb 30% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām nodrošina projekta iesniedzējs.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs: Linards Liberts

Kontakttālrunis: 29297469

E-pasta adrese: info<@>sula.lv

image, 452x71px, 28.81 KB