Skeitparkam Ikšķilē Būt! - PSV Ikšķiles novada pašvaldība

Skeitparkam Ikšķilē Būt! - PSV Ikšķiles novada pašvaldība

Iesniedzējs: PSV Ikšķiles novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2019-07-09
Beigu datums: 2020-07-25
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Reinpētera iela 2, Ikšķile, Ikšķiles nov., p.n. Ikšķile, LV-5052
Kopējais finansējums: 62769.35 EUR
Publiskais finansējums: 9000.00 EUR
Rīcības nosaukums: Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

Jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana un atbilstošas infrastruktūras izveide ir viena no mūsdienu būtiskākajām aktualitātēm. Piedāvājumam jāspēj konkurēt ar viedierīcēm un interneta sniegtajām iespējām. Apskatot pieejamos pētījumus par bērnu un jauniešu fizisko sagatavotību, secināms, ka ar katru gadu pazeminās to fiziskās sagatavotības pakāpe. Saskaņā ar Veselības ministrijas veikto datu apkopojumu, pēdējos gados dramatiski palielinājies to bērnu un jauniešu skaits, kam ir liekais svars (Veselības ministrija, 2017. gada 30. novembris), kā rezultātā pasliktinās veselības stāvoklis, pazeminās fiziskās un garīgās attīstības līmenis un pašapziņa. 

Ņemot vērā veiktos pētījumus, viens no veidiem kā samazināt šādas problēmas un radīt attīstītu, un veselu sabiedrību ir veicināt fiziskās aktivitātes veidojot tam atbilstošu infrastruktūru. Pētījumu dati liecina, ka jauniešiem, kas regulāri nodarbojas ar sportu, uzlabojas sirds asinsvadu sistēmas un skeleta funkcionālais stāvoklis, vielmaiņa, kā arī izmainās izturēšanās un samazinās iespējas veidoties depresijai.

Projekta mērķis ir attīstīt brīvā laika pavadīšanas iespējas un popularizēt aktīvu dzīves veidu novada iedzīvotājiem, izbūvējot daudzfunkcionālu skeitparku. Projekta rezultātā ir izveidots jauns infrastruktūras objekts un veicināta ekstrēmo sporta veidu attīstība novadā. 

Būvniecības procesā izmantots inovatīvs seguma materiāls, kam ir augstāka noturība pret nodilumu un apkārtējās vides ietekmi, līdz ar to tuvākajos gados nebūs nepieciešami papildus ieguldījumi aktivitātes nodrošināšanai. Ņemot vērā paredzamo izmantošanas intensitāti, pašvaldība nodrošinās skeitparka uzturēšanu visu uzraudzības periodu. Projekta rezultātā izveidotais daudzfunkcionālais skeitparks ir publiski pieejams visiem novada iedzīvotājiem un viesiem neierobežotā laikā bez maksas. Nekustamais īpašumus, kurā veikta skeitparka būvniecība ir pašvaldības īpašumā, līdz ar to projekta aktivitāte tiks nodrošināta ilgtermiņā un nākotnē tiks palielināta skeitparka kapacitāte, izvietojot jaunus elementus.

Projekta kopējais izmaksu apjoms ir 62769.35 EUR, kur kopējās attiecināmās izmaksas ir 10000.00 EUR, no kuriem atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānam, ELFLA publiskā finansēkjuma summa ir 9000.00 EUR jeb 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Neattiecināmās izmaksas un attiecināmās izmaksas 1000,00 EUR jeb 10% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām nodrošina projekta iesniedzējs.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs: Lelde Bloma

Kontakttālrunis: 65055458

E-pasta adrese: lelde.bloma<@>ikskile.lv

image, 452x71px, 28.81 KB