Pamatlīdzekļu iegāde jaunu pakalpojumu radīšanai - SIA Kalnavota Akmens

Pamatlīdzekļu iegāde jaunu pakalpojumu radīšanai - SIA Kalnavota Akmens

Iesniedzējs: SIA Kalnavota Akmens (Privāts)
Sākuma datums: 2019-07-14
Beigu datums: 2020-04-30
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: “Kalnavoti”, Taurupes pag., Ogres nov.
Kopējais finansējums: 9401.10 EUR
Publiskais finansējums: 6580.77 EUR
Rīcības nosaukums: - - -

SIA „Kalnavota Akmens” pieder lauksaimniecības zeme pie Plaužu ezera. Divi īpašnieki pirms vairākiem gadiem nolēmuši, ka uzņēmuma mērķis nebūs lauksaimnieciskā ražošana, bet ir jāizmanto īpašuma atrašanās pie Plaužu ezera. 2013-2015.gadā tika realizēts EZF projekts, uzbūvēta un nodota ekspluatācijā ēka „Laivu māja” iegādāti pamatlīdzekļi: laivas un apsaimniekošanas inventārs. Šis projekts deva iespēju klajā laukā sākt piedāvāt pakalpojumus makšķerniekiem un tūristiem. Tā kā makšķerēšanas iespējas ir ierobežotas ar ezera resursiem un makšķernieku skaitu, tad tālāka attīstība ir orientēta uz atpūtniekiem/tūristiem. Pēc EZF projekta SIA “Kalnavota akmens” paši finansējuši nākošos projektus: iegādājāmies katamarānu, SUP dēļus, aprīkojām ēku ar saules baterijām un vēlāk arī ar pastāvīgu elektrības padevi.

Lai nodrošinātu jaunu piedāvājumu tādejādi uzlabojot pakalpojuma kvalitāti un nodrošinātu klientu ērtības realizēts projekts “Pamatlīdzekļu iegāde jaunu pakalpojumu radīšanai”.

Projekta mērķis ir ar jauniem pamatlīdzekļiem radīt papildus pakalpojumus un veicināt to dažādību tā paplašinot klientu loku un nodrošinot viņu vajadzības. Projekta ietvaros iegādāts laivas motors, pirts un kubls kā nomas objekti radījuši jaunu pakalpojumu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan no attālākām vietām atbraukušajiem. Pakalpojums radījis būtisku apgrozījuma pieaugumu. Laivas motors bija nepieciešams sākotnējā laivu nomas pakalpojuma uzlabošanai ar jaunu piedāvājumu, kas nodrošina klienta ērtības.

Projekta kopējais izmaksu apjoms ir 9401.10 EUR, kur kopējās attiecināmās izmaksas ir 9401.10 EUR, no kuriem atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānam, ELFLA publiskā finansēkjuma summa ir 6580.77 EUR jeb 70% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Attiecināmās izmaksas 2820.33 EUR jeb 30% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām nodrošina projekta iesniedzējs.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs: Rolands Celmiņš

Kontakttālrunis: 27882288

E-pasta adrese: rolands<@>plaudis.lv

image, 452x71px, 28.81 KB